Osaklig debatt hör inte ihop med kommunalvalet

Det är viktigt att den debatt som förs inför valet är saklig. De politiska partierna har en stor roll i att bevaka en saklig debattkultur.

Kommunalvalet äger rum i Finland om drygt två månader. Partierna har inlett sin slutspurt för att rekrytera kandidater till kommunvalet. I medierna har också kandidatnomineringen skapat diskussion. Det har rapporterats om att många väljer att avböja en kandidatur på grund av riskerna en förtroendevald i kommunen kan möta.

Det här är en allvarlig utveckling vi måste stoppa. I en demokrati är det ohållbart att inte våga ställa upp i val.

Den rådande pandemin gör inte valrörelsen lättare heller. Valkampanjen kommer att till stora delar att skötas på webben och på sociala medier. Vi har nu redan kunnat se valtillställningar störas av osakliga kommentarer. Det här är fel och kan inte få fortsätta.

Det är viktigt att den debatt som förs inför valet är saklig. De politiska partierna har en stor roll i att bevaka en saklig debattkultur. Det vore ändamålsenligt av alla partier att tydligt fördöma all slags osakligt beteende i debatten även på webben inför valet.

Inom SFP har vi nolltolerans mot osakligheter. Både när det gäller debatt och kampanjevenemang. I en demokrati är alla de politiska partierna ansvariga för att värna demokratin. Nu är det upp till bevis! Demokratin får inte tas för given – vi har alla ett ansvar.

Henrik Wickström, vice ordförande, SFP