Osäker tidtabell för utbyggnad av Östersundom

KRÅNGLIGT OMRÅDE. Det är nu nästan tio år sedan Helsingfors tvångsannekterade Östersundom. Bild: Kristoffer Åberg

I Borgå måste man nu extra noga granska avtalstexten om en ny vattenledning, säger stadsstyrelsens ordförande.

Utbyggnaden av Östersundom kan dröja i många år, kanske i flera tiotals år, ännu.

Det här har betydelse också för Borgå eftersom priset på Borgå vattens planerade vattenrör från Nordsjö indirekt påverkas av tidtabellen för Östersundomutbyggnaden.

Det nya förslaget till delgeneralplan för Östersundom innehåller igen ett nytt förslag till metrodragning, ett alternativ som beräknas kosta kring 700 miljoner euro. Om och när den dragningen kan förverkligas finns det inga garantier för.

Sibbo kommuns tf utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä sitter med i Östersundomkommittén som är ansvarig för den gemensamma generalplanen som görs upp i samråd mellan Helsingfors, Vanda och Sibbo.

Majvik i startgroparna

För Sibbo är utbyggnaden av Majvik en viktig del av Östersundomplanen.

– I praktiken blir det möjligt att påbörja byggandet när generalplanen har vunnit laga kraft, säger Söyrilä.

Planen kan godkännas nästa år. Därefter väntas en del besvär som det säkert tar några år att få genom alla besvärsinstanser.

– I Sibbo är vi redo att börja med detaljplaneringen så fort som möjligt, säger Söyrilä. Vi tänker på Majvik och på en utvidgning av Majvik.

– När Helsingfors är redo att börja bygga ut kan säkert ingen med säkerhet säga i det här läget.

Avtalet ska granskas

Enligt det föravtal som Borgå vatten har gjort upp med miljötjänsterna i Helsingforsregionen, HRM, är det Borgå som står för investeringskostnaderna för hela den planerade vattenledningen från Nordsjö till Borgå.

När Östersundom byggs ut kommer Helsingfors att lösa in den del av vattenledningen som går från Nordsjö till Östersundom. Enligt förslaget till föravtal avskrivs värdet på vattenledningen med 1,5 procent per år. Om Östersundom byggs ut först om 40 år betalar Helsingfors bara en tredjedel av investeringskostnaderna för ledningen.

– Nu gäller det närmast för Borgå att granska avtalstexten, säger stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen.

– Vi kommer inte ifrån att Borgå behöver tilläggsvatten. Men samtidigt vill vi ju att Helsingfors betalar så mycket som möjligt för de rör som de kan dra nytta av.

Jalonen påpekar att planläggning kontra förverkligande alltid är svåra frågor.

– Därför är det nu viktigt att vi granskar avtalstexten mellan Borgå vatten och HRM och ser om vi kan påverka ersättningarna till vår fördel.

Stadsstyrelsen kommer att få tilläggsinformation vid sitt möte på måndag.

Lovar sälja vatten

Borgå vattens direktör Risto Saarinen påpekar att det pris som har uppgetts, 33 miljoner euro, är det pris som hela ledningen kostar.

– Vi har inte räknat med Helsingforsersättningen. Tvärtom har vi tagit med några extra miljoner för att kunna sanera vattenledningen från Ernestas till Borgbacken.

– Vi har inga garantier, eller några tidtabeller, för när Helsingfors ska bygga ut Östersundom. Det viktigaste för vår del är att HRM i föravtalet lovar att de kommer att sälja vatten till Borgå.

Sibbo har redan tidigare meddelat att kommunen inte har behov av tilläggsvatten via Borgå eventuella nya ledning.

Mer läsning