Elavbrotten ett fortsatt mysterium

AVBROTT. Man försöker nu reda ut vad som orsakat den senaste tidens avbrott. Bild: Arkiv / Nina Ahtola

På tisdagseftermiddagen slog ett av de korta elavbrotten till igen i Borgå och Lovisa.

För tillfället kämpar såväl Borgå energi som Fingrid med mysteriet kring de korta elavbrott som drabbat regionen de senaste dagarna. Senast på tisdagseftermiddagen slog ett avbrott till.

Samma fenomen

Avbrottet drabbade, precis som förra gången, drygt 12 000 av Borgå elnäts kunder, medan drygt 2 900 av Kymmenedalens els kunder drabbades i Lovisa.

Samma fenomen ägde rum också förra veckan då elen slogs av två gånger för en kort stund. Då började man reda ut felet, men hittade inget – trots att man gjorde helikoptergranskningar där beräkningarna visade att felet borde ligga, alltså någonstans kring Pernåviken. Felet ligger hur som helst i stamnätet som ägs av Fingrid.

Magnus Nylander, vd på Borgå Elnät, suckar när han får frågan huruvida samma problem fortsätter.

– Det är ett elände. Vi vet inte varför det händer. Vi har försökt pressa Fingrid, men också de har kollat och hittar inget.

Nylander beklagar att situationen orsakat problem.

– Det är förargligt för företag och andra som drabbas av datorer och elektronik som slocknar.

Harri Nummenpää, brukschef på Kymmenedalens el, uppger att ungefär halva Lovisa geografiskt sett påverkades av avbrottet.

– Det påverkar en station som når ungefär kyrkan.

Bolaget tvingas också senarelägga arbeten på vissa ellinjer tills man hittat felet.

– Problemet med den här sortens fel är att man aldrig kanske hittar det, säger Nummenpää.

Olika ställen

På Fingrid säger man tisdagens fel inte nödvändigtvis har samma orsaker som förra veckan. För tillfället gör man uträkningar för att peka ut platsen. Arto Pahkin, som sköter utredningarna från kontrollrummet, säger att alla tre felen uppstått på olika ställen, även om åtminstone de två första geografiskt sett fanns ungefär på samma plats vid Pernåviken.

– Nu reder vi ut det senaste avbrottets plats. Det är lite underligt att felen uppstod på olika ställen. Men det pekar på att det skulle handla om fåglar, i praktiken till exempel att de flugit för nära linjerna. Det kan orsaka kortslutning. Nästa steg är att gå ut i terrängen för att titta.

Artikeln är uppdaterad 22.11 kl 8.20: korrigerade antal kunder i Lovisa, adderade citat.

Mer läsning