Öronmärk pengarna

Hur tryggar man att Inveons sparkapital i denna trespråkiga lösning verkligen används för Inveons studeranden? 

Anita Spring ställer (ÖN 22.5) mig en fråga om hur man kan säkerställa att det sparkapital som finns inom samkommunen Inveon verkligen används för svenskspråkig yrkesutbildning i vår region vid en eventuell samgång med Prakticum. 

Frågan om sparkapitalet är relevant. Det lönar sig att dra oss till minnes hur detta sparkapital använts. I samkommunen Inveons styrelse, där Spring länge har verkat, har man i flera år godkänt att man har ätit av detta sparkapital för att täcka underskottet i verksamheten. Kostnaderna har alltså i flera år överstigit intäkterna. Om inget sker kommer sparkapitalet alltså att vara uppätet inom loppet av några år.

Svaret på den egentliga frågan om hur den nuvarande samkommunens sparkapital används i framtiden då upprätthållaren är en annan är att man via avtal öronmärker pengarna. Eller hur har Spring tänkt sig att man tryggar att Inveons sparkapital inom det trespråkiga aktiebolaget inte används för de finskspråkiga studerandena eller för de utländska studerandena? Hur tryggar man att Inveons sparkapital i denna trespråkiga lösning verkligen används för Inveons studeranden? 

För mig är det oerhört viktigt att vi kan erbjuda svenskspråkig yrkesutbildning av god kvalitet i östra Nyland i framtiden också. 

Mikaela Nylander riksdagsledamot (SFP)

Mer läsning