Oro för modersmålet ger Bogy ett skolspråkslyft

LÄSGLADA STUDERANDE. Patricia Hellsten, Winona Forslund, Mia Kukkonen och Fanni Kankainen ger sig tid att läsa också för nöjes skull. Bild: Kristoffer Åberg

I Borgå gymnasium vill man hjälpa de studerande att prestera bättre i studentskrivningarna i modersmålet och litteratur, men också att bli bättre på att svara på till exempel essäfrågorna i realämnena.

– Jag visste att steget från högstadium till gymnasium är högt, men jag var ändå inte riktigt beredd, säger Emilia Sundberg som går på första årskursen i Bogy.– I högstadiet var det oftast så att det,...