Oro för de svagaste inför ändring i utkomststöd

VÄLKOMNA. Veli-Matti Ponkala håller dörrarna öppna för besök varje morgon. Bild: Kristoffer Åberg

Snabbare beslut väntas då Folkpensionsanstalten FPA tar över utkomststöden. Men kommer de riktigt resurssvaga i framtiden att falla igenom stödnätet?

I Sibbo oroas servicechef Veli-Matti Ponkala för att kontakten med kunderna bryts då FPA nästa år tar över behandlingen av ansökningar om utkomststödet. Ett system för information mellan FPA och kommunerna ska sköta informationsgången till kommunerna, som fortsättningsvis har ansvaret för det förebyggande socialarbetet och som kan bevilja behovsprövade kompletterande utkomststöd.

Det finns en uppenbar risk att de kunder som behöver mest stöd faller igenom, att de inte nås av socialarbetet som tidigare.

Men Ponkala är inte övertygad om att kommunerna får larm om det gäller mycket resurssvaga kunder.

– Det är oklart hur det traditionella socialarbetet ska nå kunderna då de inte längre söker bidrag vid socialbyrån. Vi har resonerat med FPA om detta, men inte fått några klara besked om hur och om de informerar oss i fall där kunderna helt tydligt skulle behöva mer hjälp. Speciellt svårt blir det antagligen i större städer, i vår kommun där folk känner varandra kanske vi kan klara av det.

Det kan handla om stöd som borde sättas in i barnskyddssyfte, om missbruk eller andra problem.

– Det finns en uppenbar risk att de kunder som behöver mest stöd faller igenom, att de inte nås av socialarbetet som tidigare.

Bild: Kristoffer Åberg

Datorn avgör, inte människan

Ponkala konstaterar att FPA enbart tittar till kalla siffror då beslutet tas om utkomststödet. Datorn räknar och det mänskliga övervägandet får mindre roll.

– Socialarbetarna som möter kunden kan registrera kundens allmänna tillstånd; har barnen sommarkläder fast det är kallt, hur är hälsotillståndet, är hyran betald.

Det kan vara fråga om kunder som bör få omedelbar hjälp, där kylskåpet är tomt och där väntan på utkomststödet blir alldeles för lång.

– FPA måste hitta en modell där informationen når kommunens socialarbetare. Det får inte bli så att allt bara handlar om snabba beslut där helhetsansvaret försvunnit. Det handlar om kundernas rättsskydd.

Men visst finns det även positiva sidor konstaterar Veli-Matti Ponkala.

– Det goda är att besluten kommer snabbare och att principerna för utbetalning är enhetliga över hela landet.

Alla klarar inte elektroniken

FPA räknar med att ansökningarna om utkomststöd ska göras elektroniskt. Men det kan bli ett problem för många.

– Vi vet att omkring 30 procent inte klarar av att göra en elektronisk ansökan. Sådana problem har vi tidigare löst med muntliga ansökningar.

Blanketterna på nätet är inte lätta och alla har inte en fungerande dator. Då kan det lätt gå så att ansökan blir ogjord och att problemen ökar, befarar Ponkala.

– Vi kommer att hjälpa med ansökningarna vid behov, det är bara att komma upp till socialbyrån vilken dag i veckan som helst mellan klockan 9 och 10.

Sibbo är ett undantag vad gäller tillgängligheten till socialarbetarna, övriga kommuner tar ofta emot besök enbart med tidsbeställning.

FPA-kontoret i Sibbo håller öppet enbart på måndagar, men även här gäller principen att man hjälper vid behov, intygar personalen.

Lovisa ser fördelar

Stödet är 485,50 i månaden 2016.

År 2014 fick 253 448 hushåll och 393 336 personer stödet.

7,2 procent av befolkningen får utkomststöd.

År 2014 betalades 744,8 miljoner i utkomststöd.

I Lovisa har man förberett sig för förändringarna i utbetalningen av utkomststödet.

– Vi har haft två förmånshandläggare och den ena tjänsten har ändrats till socialhandledare och även den andra kommer att fortsätta jobba inom staden. Det blir alltså inga uppsägningar, konstaterar Pamela Stenberg som är ansvarig för socialarbetet.

Stenberg ser fördelar med att FPA tar över ansvaret för utkomststödet.

– Vi kan koncentrera oss på själva socialarbetet och förebyggande verksamhet. För kunden är det också bättre att alla stöd behandlas på ett ställe och troligen kommer besluten snabbare på det här sättet.

I Sibbo kan det bli fråga om förändringar i de två tjänster som berörs, beslut i frågan ska tas i fullmäktige snart. FPA rekryterar handläggare till centralen för utkomststöd i april. Centralen ska ha omkring 650 handläggare.