Örnviksstranden i Storören ännu aktuell i Sibbo

Ett tio år gammalt ärende aktualiserades igen på tisdagen när kommunstyrelsen slog fast att man ansöker om besvärsrätt i fallet Örnviksstranden.

Det var redan 2010 som styrelsen i Sibbo godkände en ansökan där en privatperson ville göra en detaljplaneändring för Örnviksstranden i Storören. Sju år senare godkände fullmäktige ändringen där markägaren vill bygga egnahemshus på två strandtomter – ett beslut som ändå stötte på patrull i förvaltningsdomstolen efter överklaganden från en rad privatpersoner. Domstolen slog fast att detaljplaneändringen inte är lagenlig och hänvisade till att mängden rekreationsområden i Storören blir mindre om två strandtomter viks för boende.

På tisdagen fattade kommunstyrelsen beslut om huruvida man vill anhålla om besvärsrätt – en process som går via Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Kommundirektör Mikael Grannas ursprungliga förslag var att inte ansöka, och att därmed acceptera domstolens utlåtande. Motiveringen var att ansökan sannolikt inte godkänns.

– Ursprungligen ansåg jag att man inte ska ansöka om besvärsrätt, men när jag började fundera på saken och diskuterade i styrelsen så ändrade jag åsikt. Styrelsen ska bevaka fullmäktiges beslut, och 2017 godkände fullmäktige planen. Jag ändrade därför beredningsförslaget, säger Grannas.

Beslutet innebär att den tio år långa processen sannolikt pågår ännu en tid – förutsatt att HFD ger grönt ljus.

– Nästa vecka sätter vi anhållan om besvärsrätt, och HFD bedömer om det finns grund för att bevilja den. Om inte, så förfaller även besväret. Om de beviljar så inleds också en process som brukar ta omkring ett år.

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger för sin del att man är ute efter en juridisk granskning.

– Det har varit omstritt så länge, och om kommunen anför besvär så får vi juridisk klarhet.

Mer läsning