Organiskt och abstrakt på Konstfabriken

NYTÄNK. Samu Raatikainen, som blev känd för sina abstrakta verk, slog in på en helt ny linje. I Konsthallen ställer han ut en serie nyheter som är fulla av experimentella tekniker och nya färger. Bild: Kristoffer Åberg

För ungefär tio år sedan tog Samu Raatikainen till släggan – bokstavligen. Konstnären, som blivit känd för abstrakta verk bestående av hundratals identiska prickar, förstörde helt sonika alla sina halvfärdiga målningar. Aldrig mera prickigt.

Den extrema exorcism som Samu Raatikainen utförde på sitt eget konstnärskap gav utrymme för nya möjligheter och nya livserfarenheter. När han nu ställer ut på Konstfabriken gör han det med splitternya verk som är fulla av experimentella tekniker och nya färger.

– Jag har sökt efter sätt att utvidga verktygslådan, förklarar Raatikainen om Timely Matter³. Pensel och färg har inte räckt till, utan jag har velat utforska tekniker som direkt refererar till det materiella.

Sökandet har resulterat i målningar som inkorporerar såväl sand som små mineralkulor, noggrant färgade med bläck.

– Såvitt jag vet är jag den enda i världen som använder mineralkulor på detta sätt, säger Raatikainen med glimten i ögat. Varifrån jag får dem är en yrkeshemlighet!.

Urgammalt material

Referensen till det materiella har en djupare tanke bakom sig, och speciellt sanden agerar som en symbolisk komponent i verken.

– Allt material har sitt yttersta ursprung i Big Bang, och i sand blir det mycket konkret, eftersom dess ålder kan vara flera miljarder år, säger Raatikainen.

Dock har sanden också andra aspekt som lockat: dess textur.

Såvitt jag vet är jag den enda i världen som använder mineralkulor på detta sätt.

Ytan spelar stor roll i Raatikainens nya verk: stundvis är den tredimensionell, andra gånger glansig. Med hjälp av grafitpulver och transparent akrylmedium skapas partier som kan vara tunga och matta eller skimrande och glansiga, beroende på ljussättningen och betraktarens position. Meningen har varit att spegla hur ljuset rör sig i naturen och hur det påverkar omgivningen.

Konkret ansats

Trots att Raatikainens målningar är abstrakta är deras utgångspunkt mycket konkreta: ett verk är baserat på en specifik rotvälta i Yorkshire, ett annat föreställer ett rotsystem någonstans i Åbotrakten. Det är en direkt följd av många flyttar. I 14 år bodde Raatikainen i England, från och med början av konststudierna i London på 1990-talet tills 2010 då han återvände till Finland med familj och slog sig ner i Björneborg.

NATURKÄNSLA. Det organiska och förmultnade har en given plats i Samu Raatikainens nyare produktion där inte bara motivet utan ytan spelar en stor roll. Bild: Kristoffer Åberg

Där gick fem hela år till att bygga enfamiljshus, men sedan skulle sonen börja gymnasiet vilket resulterade i en jakt på engelskspråkig IB-skola. Nu bor familjen sedan ett år tillbaka i Åbo, där även alla Raatikainens nya verk blivit till.

Flytten innebar ett slags renässans för Raatikainen – med hjälp av stipendier kunde han under hela år 2017 arbeta med sin konst på heltid, och det var en befriande upplevelse efter att ha kämpat med husbygge i många år. Det är långt ifrån alla verk från 2017 som visas på Konstfabriken: några lämnades kvar på arbetsrummet, andra valdes bort i upphängningsprocessen på plats.

– Kanske de bästa målningarna är kvar i Åbo, skämtar Raatikainen.

Prisbelönt

Med finns ändå en gnutta allvar: för honom är det nästan ett nödvändigt ont att hålla utställning. Sitt mål når han redan i skapandeprocessen. Alla de tunga stunderna i arbetsrummet är det som egentligen är viktigt.

År 2003 valdes Samu Raatikainen till Årets unga konstnär, ett pris som delas ut av Tammerfors stad och konstmuseum till en konstnär under 35. Bland mottagarna finns kända namn som skulptören Kim Simonsson, känd för sina sällsamma och vagt obehagliga keramiska flickor.

Timely Matter³

Samu Raatikainens utställning i Konsthallen i Konstfabriken. Pågår till den 4.2.

Förutom en rejäl summa pengar vinner mottagaren även en egen separatutställning med utställningskatalog – en stor vinst i Finland, eftersom konstnärer ofta betalar sig sjuka för att få ställa ut sina verk (i Helsingfors kan priset uppgå till 3 000 euro bara för gallerihyran).

Raatikainen är tacksam över priset, men kommenterar krasst:

– Ingenting hände, utmärkelsen ledde ingenstans.

Pricklöst

Det var för sina prickiga målningar som Raatikainen ta emot priset, men efter de därpå följande fyra åren av stagnation gjorde han helt och hållet slut med ungdomens arbetsmetod.

I de nya verken finns knappt några spår av den konstnär som Raatikainen var då, i början av 2000-talet. Borta är de silvriga tonerna, symmetrin och försiktigheten. Den välbehärskade världsordningen har få gett vika för det organiska, och förmultnande.

– Vad jag gör som konstnär hänger ihop med vad jag sett och vad jag upplevt, säger Raatikainen. Konstnärens viktigaste uppgift är att observera omgivningen, att se och granska.

Det har han definitivt gjort: Timely Matter³ är en egensinning tolking av naturen, resultatet av ett moget och genomtänkt förhållandesätt till konsten och livet.

Mer läsning