Ordna busstrafiken i Borgå så här

Den asfalterade delen av Borgå torg är reserverad för busshållplatser och bussar. Där bör byggas en glasad, varm och modern väntterminal för bussresenärer. Bussarna kan avgå från vardera sidan. Lokalbussarna kan använda Biskopsgatans eller Fredsgatans nuvarande hållplatser för på- och avstigning.

Biskopsgatan eller Fredsgatan ska inte enkelriktas, och Lundagatan ska hållas öppen för trafik vid Biskopsgatan. Bussbolagen behöver inte vänt- eller laddningsterminal i Östermalm, för i den riktningen kör bara några turer om dagen. Dessutom skulle gammal värdefull skog, som skyddar Östermalm från bostadsområdet i centrum, bli nerhugget. Vänt- och laddningsplats har man på Adlercreutzgatans södra sida, el- och laddningsstolpar gräver man ner på grönområdet mellan Idrottsgatan och Alexandersgatan.

Taxitrafiken på torget stöder bra busstrafiken.

Börje Bärlund Borgå