Operationer med 21 dagars varsel

OPERATIONSSAL. Hilkka Huotilainen förevisar operationssal nummer 3 i Borgå sjukhus. Bild: Kristoffer Åberg

Det blåser nya vindar vid operationsavdelningen på Borgå sjukhus. När det gäller mindre operationer, som bråck- och fotbladsoperationer, är målet en väntetid på högst tre veckor. På protesoperation ska man inte behöva vänta mer än två månader.

– Nu har vi kommit in i en normal rytm igen, efter den stora omställningen när förlossningsavdelningen lades ner, säger överläkare Hilkka Huotilainen. Genast efter indragningen gick antalet operationer ner, men det blev bara en tillfällig svacka.

Borgå sjukhus firar sina 50 år, bland annat genom att närmare presentera sjukhusets olika avdelningar. På onsdagen samlade sjukhuset till presentation i operationsavdelningen.

I dag klarar operationsavdelningen av ungefär 3 700 operationer per år. Ortopedin, med bland annat knä- och höftprotesoperationer, har tagit en allt större del av kapaciteten.

– Ungefär hälften av alla protesoperationer utförs i dag på patienter som kommer hit från Helsingfors, säger Huotilainen. En del ryggoperationer görs också på utsocknes.

– Vi hoppas att Borgå så småningom kan bli centralort för protesoperationer, säger avdelningsskötare Marie Nystedt.

Inga canceroperationer

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt sker en fördelning av ansvarsområden. Det innebär bland annat att man inte mer gör canceroperationer i Borgå, de har alla flyttats till Helsingfors.

– Medan mag- och tarmoperationerna har minskat gör vi i stället mer gall- och bråckoperationer, säger Nystedt.

En positiv nyhet är att väntetiderna till olika slag av operationer ska bli kortare. Så här genast efter högsommar är köerna ännu längre än målsättningen, men snart ska man inte behöva vänta mer än tre veckor på en liten operation och två månader på en mer invecklad operation som en protesoperation.

– Sedan finns det förstås specialoperationer som görs bara sällan. Där kan väntetiden i värsta fall gå upp till lagstadgade maxtiden sex månader, säger Huotilainen.

Nytt är också att patienten i fortsättningen ska få veta sin tid för operation redan vid poliklinikbesöket. Då blir det lättare att planera in en tid som passar patienten.

Förr och nu

Operationssalens tekniska utrustning har utvecklats mycket under de senaste åren.

– Vi hänger bra med i utvecklingen här i Borgå, säger sjukskötaren Mona Karlsson. Vi har tillgång till alla nya metoder och instrument.

Karlsson har jobbat på sjukhuset i 35 år och på operationsavdelningen i 30 år.

– Det är klart att mycket har förändrats på den tiden. Nu sker så gott som all dokumentering direkt på dator, förr var allt på papper.

– Kirurgerna var mångsysslare förr, de måste klara av alla slag av operationer, mjukdelar och ortopedi. I dag är alla specialiserade, men informationsmängden har ju också vuxit explosionsartat.

Finns det en Borgåkänsla bland personalen?

– Till en del, säger Karlsson. Förr när tempot var långsammare och vi som jobbade här var färre blev samhörigheten kanske större. Men visst känner vi för vårt sjukhus i dag också. Tungt var det när förlossningarna försvann, det berörde ju också oss på operationsavdelningen i hög grad.

– Nu tror jag och hoppas att vårt sjukhus har en bra framtid. Vi har en modern utrustning och en kunnig personal. Det sker förändringar hela tiden, men det måste man acceptera.

Operationsavdelningen vid Borgå sjukhus

Här sker operationer i ortopedi, buk-kirurgi, allmänkirurgi, urologi, plastikkirurgi, gynekologi, öron-näsa-halskirurgi och barnkirurgi.

Av de 3 700 operationerna per år utförs cirka 700 som jour och resten är planerade operationer.

Ungefär 60 procent av operationerna är dagkirurgiska.

Vid avdelningen jobbar 45 skötare, 6-7 anestesiologer och 20-25 kirurger.

Mer läsning