Omtumlande och dramatisk vecka i Lovisa

Stadsdirektör Olavi Kaleva lämnar på egen begäran sin tjänst, men om orsakerna till beslutet råder det fortfarande olika åsikter.

Helén Kurri

"I och med att förutsättningarna för samarbete med stadsstyrelsen på ett betydande sätt försvårats har stadsdirektör Olavi Kaleva i samförstånd med stadsstyrelsen kommit fram till den lösning där han frivilligt lämnat sin avskedsansökan från stadsdirektörstjänsten vid Lovisa stad."

Med det kortfattade beskedet från Lovisa stad meddelades att Olavi Kalevas tid som stadsdirektör är slut.

När stadsstyrelsen inte ville säga något om bakgrunden och orsaker, utan hänvisade till ett "konfidentiellt näringslivsärende", väckte det misstro och ilska. Vad beror hemlighetsmakeriet på?

Under flera veckor har ryktena frodats om vad Kaleva egentligen har gjort. Det spekulerades om att orsaken är Eltetes tomt i närheten av Lovisa stads handelsområde Drottningporten.

På torsdagen offentliggjordes den utredning som Olavi Kaleva lämnade in till stadsstyrelsen i början av veckan. Enligt den har Kaleva inte varit beredd att godkänna det pris för Eltetes tomt som företaget krävde. Han säger att en del av stadsstyrelsens ledamöter förhandlade på egen hand med företagets ledning och godkände summan som krävdes mot att företaget lovar nya investeringar och arbetstillfällen, ett förfarande som enligt Kaleva skulle vara lagvidrigt.

En annan förklaring är att Kaleva inte under en lång tid inte har skött sina åtaganden, utan i stället försummat närings-och utvecklingsfrågor . Eltete-affären är droppen som fått bägaren att rinna över, och det står klart att förtroendet mellan stadsstyrelsen och stadsdirektören har varit minimalt en längre tid.

Drottningporten har inte varit den framgångssaga som man inom Lovisa har hoppats på. De med gott minne kommer ihåg att Mia Heijnsbroek-Wirén under en lång period var ordförande för Lovisa stads näringslivssektion, under de åren när sektionen och stadens ledande tjänstemän jobbade och lobbade hårt för att locka till sig företag till Drottningporten. Tokmanni var en seger, likaså att Lovisa Färg flyttade dit, men därefter har området somnat in.

Listan på andra misslyckande kan man givetvis dra fram. Sågudden som skulle bli ett tjusigt bostadsområde för välbärgade pensionärer kommer att fortsätta att stå öde efter att Lovisa stad beslutade att avbryta de utdragna förhandlingarna med en finansiär som man aldrig fick veta vem det egentligen var. Också det en process som omgärdades med mycket hemlighetsmakeri.

Den utdragna konflikten med stadens tidigare näringslivsansvariga, som avgjordes på rättslig väg, spökar också i bakgrunden.

Planerna på ett kärnkraftverk i Strömfors gick i stöpet, och bostadsområdet Gråberg blev inte det flaggskepp som skulle få inflyttare att välja Lovisa i stället för Borgå.

Det finns alltså en hel del i bagaget som inte gått som på Strömsö. De senaste veckornas rykten och spekulationer och hur Lovisas stadsstyrelse och Lovisa stad sköter sin information väcker ändå frågor.

Veckan har varit tuff för alla inblandade, men några stilpoäng kan inte delas ut för detta märkliga hemlighetsmakeri.

En andra ansökningsrunda för stadsdirektörsjobbet i Raseborg visar att det inte är helt lätt att hitta den rätta personen. Lovisa behöver en direktör som med hela sitt hjärta är med i jobbet att utveckla den sömniga drottningstaden.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland