Omgärdat av höga tallar

EGNA ENHETER. Alla "radhus" har egna ytterdörrar utifrån, men man kommer också till boendeenheterna genom den sammanbindande byggnaden. Lisbeth Forsblom i förgrunden. Bild: Kristoffer Åberg

Ett servicehem som inte liknar något annat. Lovisaäldre kan flytta in i huset i Gråberg i vinter.

Som en bläckfisk med fyra armar. Eller som en hand med fyra spretande fingrar. Så ser Lovisa stads nya servicehem i Gråberg ut. Eller som fyra radhus som går ut i solfjädersform från en samlande huskropp för de gemensamma funktionerna.

– Mellan husen bildas fina uterum för olika ändamål, visar servicechef Lisbeth Forsblom.

Det blir en aktivitetsgård, en rosenträdgård och en nyttoträdgård. En grillplats utgör en viktig del av helheten.

Alla hus är byggda i ett plan. Det blir överskådligt och lätt att greppa.

Dessutom byggs en massa terrasser och dörrar. Det ska vara lätt att ta sig ut.

– Ofta klagar man på att åldringarna så sällan får komma ut i friska luften, säger Forsblom. Här finns inga hinder i vägen.

Välplanerade gångar ska göra det möjligt, för den som orkar, att gå runt uteplatsen med rollator.

Bumlingar som skåpbilar

Servicehemmet i Gråberg är en storsatsning för Lovisa stad, som också har fått ARA-stöd för investeringen. Snabbt har det gått, de praktiska byggarbetena inleddes efter nyår och nu är planen att huset ska stå inflyttningsklart i början av december.

– Det har verkligen gått snabbt, tycker också ansvariga byggmästaren Timo Martinpuro. Då ska man också minnas att när byggarbetarna anlände till platsen fanns här bara sten vid sten. Vi fick börja med att spränga bort bumlingar lika stora som skåpbilar. Det mesta har vi kunnat använda som kross i grunden.

I gengäld finns det inga problem med fukt eller sankmark på tomten.

Indelningen i fem olika byggkroppar har gjort att arbetet löper smidigt.

– Det har inte blivit något onödigt väntande på nästa skede som i många andra byggen, säger Martinpuro. Det finns alltid projekt att ta itu med och att fortsätta med i någon av de andra delarna av byggnaden.

Martinpuro har inte tidigare varit med och byggt ett hus som ser ut så här.

– Men vi använder helt normal byggteknik, inget speciellt. Utom att satsningen på brandsäkerhet är minutiös, som i alla liknande byggen.

Huset är helt sprinklat, väggmaterialet är brandskyddat. Om det trots allt, mot alla odds, skulle börja brinna, så finns det en speciallösning som sluter till luftspalten längst upp där ytterväggen möter taket.

Vedbastu

De enskilda "radhusen" består av 14 bostäder var. De flesta är ettor men det finns också några tvåor för par som vill bo tillsammans också på servicehemmet.

Den stora samlingssalen, matsalen, finns i den gemensamma delen, men varje byggnad har sitt eget mindre vardagsrum.

Dessutom satsar man på vedeldning. I den gemensamma delen finns en fungerande öppen spis och i bastuavdelningen finns både en vedugn och en elugn.

– Den som badar bastu kan via omklädningsrummet gå rakt ut på en terrass för att svalka sig, berättar Lisbeth Forsblom. I bastuavdelningen ska vi också få ett höj- och sänkbart badkar, det blir litet känsla av spa över det hela.

När Gråberghemmet tas i användning stängs Hemgården, Hemtrevnad, Hambergska hemmet och avdelning Maritahemmet på hälsocentralen.

– Efter det har vi i Lovisa inte mer det man kallar anstaltsvård för äldre, säger Forsblom.

– Jag tycker inte själv att det är så dramatiskt. Också på ett servicehem sköts de äldre till livets slut, terminalvården sköts på stället.

– Vi har tillgång till det mobila hemsjukhuset och vi har yrkeskunnig personal för alla olika situationer.

Samtidigt med flytten minskar stadens platser för dygnetruntvård med tolv.

– Om vi inte klarar oss får vi köpa tilläggsplatser, säger Forsblom. Det finns ett stort utbud av privata vårdplatser i staden.

Sammansvetsat gäng

Det är inte bara för de äldre som omgivningen blir ny. Också personalen får anpassa sig till nya utrymmen, och till nya arbetsrutiner.

– Vi har satsat mycket på vidareutbildning av personalen, av all personal inom äldrevården, säger Forsblom. Och speciellt mycket jobbar vi för att den personal som flyttar till det nya servicehuset ska bli ett sammansvetsat gäng från början.

Det finns inga stora kansliutrymmen, bara något enstaka mindre rum där man kan ringa viktiga samtal och fylla i viktiga papper.

– I de små dagsalarna ska det finnas ett litet skrivbord för byråkrati, men inte mer än det, säger Forsblom. Personalen ska så mycket som möjligt umgås med de äldre och till exempel äta tillsammans med dem. Vi satsar på nytänkande, det ska inte vara möjligt att gömma sig i kansliet.

Skattkammare

Många av de äldre som får en plats på ett servicehem lider av demenssjukdom. Därför kommer uteplatserna att vara omgärdade med staket.

Riktigt öppet blir det bara vid huvudingången, som finns i den gemensamma, sammanbindande huskroppen. Litet bakom finns serviceingången.

Så småningom kan man börja tänka på inredningen.

– Vi ska försöka göra de gemensamma utrymmena riktigt hemtrevliga, säger Lisbeth Forsblom. Naturligtvis blir det en del nyanskaffningar, men det finns plats också för gammalt och vackert.

– Hambergska hemmet är en riktig skattkammare med gamla möbler med patina. Konst ska vi också ha på väggarna.

FAKTA

Äldrevården i Lovisa

När hemmet i Gråberg tas i användning i vinter finns där 56 vårdplatser.

Rosenkulla i Liljendal har 14 platser för effektiviserad vård och 6 platser för kortvård.

Taasiagården i Strömfors har totalt 34 vårdplatser, varav 6 till 8 är korttidsplatser.

Staden köper 64 vårdplatser vid privata servicehem.

Mer läsning