Om att ha olika åsikter

Jag får också allt oftare en känsla av att den politiska debatten har blivit allt mera enkelspårig i en allt mera komplicerad värld.

Vi människor har olika åsikter om det mesta. Vi gillar olika saker, vi har olika preferenser, vi betraktar verkligheten från vårt eget, unika perspektiv. Det innebär, att vi måste anpassa oss till var...