Om ålderdom och kritik i Donners kanske sista bok

DAGBOKSANTECKNINGAR. Jörn Donner minns och reflekterar samtidigt som han funderar på existentiella frågor i sin nya bok. Bild: Niklas Sandström

Jörn Donners nya bok är eventuellt hans sista, vilket rubriken måhända är ett uttryck för. Men med tanke på hans nästan outsinliga skaparkraft och förmåga att uttrycka sig i skrift är det bäst att hålla dörren öppen ännu en tid.

Jörn Donner, född på Runebergsdagen 1933, har om någon förmågan att överraska, provocera och uttrycka sig mera rakt på sak än många andra finlandssvenska författare. Hans beläsenhet är monumenta...