Olycksutredningscentralen: Plankorsningen i Skogby ska stängas omedelbart

Sikten är usel i olyckskorsningen, visar utredningen. Bild: Markku Ulander

Tills omständigheterna har förbättrats ska plankorsningen stängas för trafik för att inga nya olyckor ska inträffa. Det är olycksutredarnas besked gällande plankorsningen i Skogby i Raseborg.

Mindre än tre veckor efter att tre beväringar omkom när deras transporfordon krockade med Hangötåget Skogby i Raseborg konstaterar Olycksutredningscentralen att plankorsningen är synnerligen farlig.

På onsdagen utfärdade centralen en anmälan till Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket om en olycksrisk. Centralens utredare uppmätte infallsvinkeln mellan vägen och banan till 43 grader. Enligt de bantekniska bestämmelserna ska vinkeln vara minst 58,5 grader, men i allmänhet 72–90 grader.

Vid platsundersökningen konstaterades även att sikten till höger mot Karis och olyckstågets ankomstriktning ändras närmare plankorsningen. Åtta meter före den yttre rälsen är frisiktsområden 480 meter vid ankomst till plankorsningen österifrån mot riksväg 25. På platsen är den högsta hastigheten för tåg 120 km i timmen.

Enligt frisiktsförordningen är den största tillåtna hastigheten motsvarande 480 meter 80 km i timmen för tåg. Det frisiktsområde som motsvarar 120 km i timmen är 720 meter. Dessutom gör närheten av riksvägen, 47 meter från plankorsningen, det svårare att korsa plankorsningen, konstateras i utredningen.

– Dessa omständigheter orsakar en stor olycksrisk, och därför ska åtgärder som förbättrar säkerheten vidtas i plankorsningen. Tills det att omständigheterna i plankorsningen har förbättrats ska plankorsningen stängas för trafik för att inga nya olyckor ska inträffa, skriver centralen i utlåtandet.

Mer läsning