Olycksutredningscentralen inleder utredning av midsommarens sjöbevakningsolycka utanför Lovisa

Patrullbåten som åkte på grund och sjönk i lördags var av modellen PV 183. Den användes av Finska vikens sjöbevakningsstation som komplement till moderfarkosten och vaktfartyget Turva. Foto: Gränsbevakningsväsendet Bild: Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendets patrullbåt som sjönk utanför Lovisa i lördags bärgas denna vecka, meddelar Olycksutredningscentralen.

Olycksutredningscentralen har inlett en utredning av midsommarens sjöbevakningsolycka. Risto Haimila, Olycksutredningscentralens ledande utredare av sjöfartsolyckor, är utnämnd till utredningsledare.

Sjöbevakningsolyckan skedde i lördags och en dag senare meddelade Olycksutredningscentralen att man inleder en preliminär utredning. I olyckan åkte en av Gränsbevakningsväsendets patrullbåtar på grund utanför Lovisa och sjönk.

Tre sjöbevakare befann sig ombord på patrullbåten när grundstötningen skedde. Två av dem lyckades ta sig ut ur båten men den tredje lyckades inte ta sig ut och dog.

Olycksutredningscentralen meddelar att man bärgar båten under denna vecka. Olycksutredningscentralen ber allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen.

Under utredningen kommer Olycksutredningscentralen bland annat att granska båten och bekanta sig med information som eventuellt lagrats om olyckan. Olycksutredningscentralen meddelar att målet är att bli klar med utredningen inom åtta månader.

Mer läsning