Olämpliga frågor?

Varför hör vi aldrig makthavarna fråga: Vad gör den trådlösa teknologin åt barnens och de ungas hälsa?

Varför är naturorganisationerna knäpptysta om "elektrosmogens" påverkan på biodiversiteten? Varför informerar inte strålsäkerhetscentralen Stuk inte enligt sitt ansvar om trådlöshetens bekräftade hälsorisker? Varför hörs ingen oro från skolvärlden trots elevernas ökande användning av den smarta teknologin? Varför talas det aldrig om digitaliseringens baksida i samhällsdiskussionerna?

"Befolkningen exponeras i dag för radiofrekvent strålning i en många tiotusentals gånger högre grad än för några tiotals årtionden sedan." Detta enligt Erkki Antila, en av de elva läkarna bakom ett medborgarinitiativ (27.5.2020) i vilket man kräver stopp för 5G till dess påverkan på människan och naturen är utredd. Men hur få tillräckligt med undertecknare – hur få det i vårt desinformerade samhälle när det kommer till strålninsexponeringens hälsovådlighet?

Vi som blir sjuka av mikrovågsstrålningen täpper till gluggarna i våra hem så gott det går. Bina, vars kupor är i närheten av en telemast lär göra likadant, det vill säga isolerar kuporna. Men hettan blir för stark och bina dör.

Vart leder digisprånget? Docent Olle Johansson i Sverige: "Vi måste våga ta steg bakåt och inse att det är framsteg."

Jag håller med honom, då det ju betyder att förståndet segrar.

Tytti Enroth-Nortes Söderkulla