Oktober var den mest regniga och mulna månanden

MORGONFÄGRING. Morgonen den 20 oktober var kall och klar före klockan 9 då temperaturen för första gången i höst sjönk under 0 grader (-2 grader. Efter klockan 9 kom dimman. Bild: Egil Green

Liksom september var oktober regnig, rentav så regnig att månaden slog alla tiders regnrekord, sommar, höst och vår. Oktober var också rekordmulen, något kyligare än normalt och mot slutet av månaden slog vintern till i två dygn.

Medeltemperaturen 5,4 grader (5,9 normalt) innebär att oktober sex gånger varit kyligare sedan 2000 och 16 gånger sedan 1974. Det för in månaden i den kyligaste 50 procenten, det vill säga vi hade en ganska normal medeltemperatur. I fjol var oktober månads medeltemperatur 4,9 grader.

Fram till den 19.10 var det onormalt milt för årstiden. I mitten av månaden var medeltemperaturen höga 7,9 grader och ännu den 20 oktober 7,6 grader. Men omslaget med nordliga vindar och ett allmänt kylslaget väder kom att karakterisera den sista tredje delen av oktober, då genomsnittstemperaturen låg kring 1,5 värmegrader. Mildast var det den 16 oktober med 14 grader, kallast natten till den 24 oktober då temperaturen sjönk till -4 grader.

Med största sannolikhet blev den 19 oktober datumet då vi för sista gången i höst hade 10 värmegrader. I fjol skedde det så sent som den 20.12. Den mildaste oktober noterades 2000 med medeltemperaturen 9,1 grader, följt av oktober 2001 då det var 8,6 grader i genomsnitt. Kallast var för sin del oktober 1992 med +0,7 grader i medeltal.

Mulet

Oktober var således rekordmulen. Det förekom nu sol- och klarväder för endast 16 procent. I genomsnitt är oktober ändå vacker för 36 procent. Därmed underskreds det förra bottenrekordet från 1974 då det var vackert för 18 procent i oktober.

Det milda vädret fram till den 20.10. innebar nämligen mycket få soltimmar eller klart väder efter det att solen hade gått ned. I mitten av oktober hade vi därmed vackert för endast 6 procent. Men i och med omslaget till det kallare följde en vecka med onormalt kyligt väder och samtidigt fyra-fem dagar då det var klart för mellan 25 till närmare 40 procent. Vackrast var sedan den sista oktober med 75 procent sol- och klarväder.

Den för månaden ovanligt soliga dagen höjde samtidigt på den genomsnittliga procenten vackert i oktober med 2,5 procentenheter. De helt mulna dagarna i oktober blev 14 stycken.

Visst har det också förekommit vackra oktobermånader, men på ett undantag när rätt långt tillbaka i tiden. 1988 och 1993 var det vackert för 57 respektive 51 procent men också 2015 med 55 procent vackert hör till de klaraste oktobermånaderna och de enda med ett procenttal över 50. I fjol var oktober vacker för 27 procent.

Rekordregnigt

Nederbördsmängden i oktober noterades under 19 nederbördsdagar och den föll huvudsakligen i form av vatten. För andra gången sedan noteringarna inleddes 1982 steg regnmängden över 200 millimeter, närmare bestämd 207 millimeter.

Därmed överskreds alla tiders tidigare nederbördsrekord, som ovanligt nog ägde rum i december 2011, då det föll en millimeter mindre nederbörd än nu, alltså 206 millimeter. Mest regnade det denna oktober från den 3 till den 17.10. då millimetertalet redan var uppe i 177. Sedan följde en helt torr period fram till den 24 oktober då också den första snön för i år noterades i form av några förstulna flingor.

I fjol fick vi den första snön den 13.10 och 2015 den 21.11. Det är också det senaste datumet för den första snön. Det tidigaste datumet för den första snön är noterad den 14 september 1973.

Torsdagen den 26 oktober vräkte sedan snön ner och det här fortsatte ännu in på fredagen, men ett omslag till det mildare med snöslask och rent regn fick snön att försvinna lördagen den 28 oktober. Som mest hade vi c.10 cm snö på marken.

De största regnen föll den 3.10 med 26 millimeter, den 8.10 med 20 millimeter och den 10.10. då vi fick 35 millimeter regn. Ännu den 28.10. kom ett sista skyfall på 20 millimeter som alltså sköljde i väg snön från dagarna innan.

November ska i genomsnitt ha en medeltemperatur på +1,0 grader, det är vackert för 24 procent och det faller nederbörd under 15 dagar. I fjol hade november medeltemperaturen -0,9 grader, det var vackert för 10 procent och det föll nederbörd 18 dagar.

Prognosen för början av månaden utlovar en litet mildare medeltemperatur på c. +2,5 grader, den högsta temperaturen är kring +8 grader och den lägsta -4 grader. Det är soligt under tre-fyra dagar och det faller nederbörd i tre dagar och då i form av vatten.