Oklart kring planerade gudstjänster i Lovisa

VEM FÅR PREDIKA? Guds ord kan inte spridas var som helst utan lov. Bild:

Under söndagen hölls en fristående evangelisk-luthersk gudstjänst i Kompanjonskapshuset Hörnan. Gudstjänsten hade tillkännagivits tidigare i veckan utan Lovisa församlingens kännedom, vilket ledde till diskussion och slutligen till att de två följande planerade gudstjänsterna ställdes in.

Det var kaplan Markus Saarinen från Kristinestads församling som i söndags höll en fristående gudstjänst i Kompanjonskapshuset Hörnan i Lovisa.

– Jag upplever att jag vill sprida Guds ord när jag är här på semester, säger Saarinen, som ursprungligen är från Lappträsk.

– Då konstaterade jag att detta inte gått enligt alla konstens regler så jag informerade biskopen, säger af Hällström.

Den fristående gudstjänsten utannonserades av Saarinen förra veckan i tidningen Nya Östis. Karl Af Hällström, kyrkoherde i Lovisa svenska församling, berättar att när han blev uppringd av Nya Östis kände han inte alls till Saarinens planer.

– Då konstaterade jag att detta inte gått enligt alla konstens regler så jag informerade biskopen, säger af Hällström.

Biskop Björn Vikström kontaktade i sin tur Saarinen för att diskutera saken.

– Summan av kardemumman är att jag har varit i kontakt med honom och vi har kommit överens om att han inte har flera gudstjänster. Den som var utannonserad höll han men de övriga är inhiberade, säger Vikström.

Saarinen hade som avsikt att ordna tre gudstjänster under augustimånad.

Inte ovanligt med inbjudna predikanter

Kompanjonskapshuset Hörnan används i regel av föreningar för verksamhet av olika slag. Men problemet är inte att gudstjänsten hölls där, utan att de annonserats utan den lokala församlingens kännedom berättar Vikström.

– Det är i sig inte ovanligt att andra predikar eller inbjuds att hålla tal på olika ställen. Men det att man annonserar en gudstjänst som inte församlingen vet om är inte vanligt. Det har jag inte varit med om förr, säger Vikström.

– Systemet är det att den lokala församlingens kyrkoherde och kyrkoråd ska ha möjlighet att säga sitt. Vill man ordna någonting sådant så får det ske i samarbete med den lokala församlingen, säger Vikström.

Saarinen å andra sidan menar att eftersom gudstjänsterna är frikopplade från folkkyrkoförsamlingen behöver man inte be om lov för att ordna verksamhet i Kompanjonskapshuset.

Även af Hällström önskar att man varit kontakt med församlingen på förhand.

– Vi skulle ha diskuterat det och om man tyckt det var nödvändigt att hålla den så skulle jag inte satt mig emot att man predikar Guds ord i Lovisa, säger af Hällström som valde att själv närvara under söndagens gudstjänst.

– Jag deltog för att se vad det var frågan om.

– Generellt var det tråkigt att det skulle gå till det här. Men nu tror jag saken är uppordnad. Och jag hoppas att de som känner sig i behov av något sådant här skulle komma till mig och diskutera och se vad man kan göra åt saken, säger af Hällström.

Mer läsning