Oklar jourreform ger oklar framtid

JOUR ELLER INTE? HNS bestämmer om Borgå sjukhus får behålla sin jour dygnet runt. Bild: Kristoffer Åberg

Sjukhusdirektören tolkar att jouren vid Borgå sjukhus kan fortsätta som förut medan social- och hälsovårdsdirektören ser många frågetecken.

Det nya förslaget till jourreform är inte lätt att tolka.

Pia Nurme, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå, betonar att Östnyland behöver jour dygnet runt.

– Jag tycker att lagförslaget lämnar många frågor obesvarade. Där framgår inte i vilken omfattning specialiserad sjukvård i framtiden kan erbjudas vid Borgå sjukhus.

Leena Koponen är sjukhusdirektör vid Borgå sjukhus.

– Om jag förstår lagförslaget rätt tycks det inte bli någon skyldighet för oss att ändra jouren på Borgå sjukhus.

– För att stöda jouren behövs också i fortsättningen en övervakningsavdelning samt vårdavdelningar.

Koponen säger att det är viktigt att befolkningen i Östnyland också i fortsättningen kan förlita sig på Borgå sjukhus jour, där man får hjälp dygnet runt alla dagar i veckan.

– Borgå sjukhus är Östnylands enda jour, som fungerar dygnet runt. Redan i dag stöds allmänläkarjouren av specialsjukvårdens mera begränsade jour, jouren för medicinska och kirurgiska sjukdomar samt anestesiologi.

– Då förlossningarna antagligen flyttas över till HUCS upphör den nattliga operationsverksamheten. Det ser ut som om att akuta operationer och jouroperationer då koordineras mera intensivt på HNS –nivå.

I HNS:s händer

Pia Nurme konstaterar att Borgå sjukhus har 60 000 jourbesök per år.

– Sjukhuset hör inte till de tolv i landet som enligt lagförslaget tar hand om den mest krävande vården och inte heller till de åtta centralsjukhus som får ordna samjour för primärvård och specialiserad sjukvård.

– Borgå sjukhus framtida jourmöjligheter beror helt på hur man beslutar inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt. Distriktet har makten i sin hand.

Borgå ska nu inleda diskussioner med HNS för att få klarhet i hurudan framtiden kan se ut för Borgå sjukhus.

Socialjouren

I lagförslaget ingår också bestämmelser om att socialjouren borde ordnas i anslutning till sjukvårdsjouren.

Östnylands gemensamma socialjour finns nu i Borgå, i skyddshemmets utrymmen.

– Jag tycker att det låter som ett bra förslag att skapa en helhet där både den fysiska vården och socialvården finns på samma ställe, säger Pia Nurme. Socialjouren erbjuder krishjälp och vid olyckor och krissituationer behöver man ofta både medicinsk vård och krishjälp.

– Vi kunde redan nu börja diskutera vilken nyttan blir för alla parter om funktionerna finns på samma plats.

Mer läsning