Oker-Blom får 8 500 euro i månaden

CHEF. Jan D. Oker-Bloms avtal ska ännu vidare till fullmäktige. Bild: Leif Weckström

Stadsstyrelsen i Lovisa godkände för sin del den nya stadsdirektörens avtal på måndagen.

Frågan om Lovisas nya stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms avtal och lön tog ett steg framåt på måndagen när stadsstyrelsen godkände avtalet för sin del. Samtidigt föreslog man att lönen landar på 8 500 euro per månad.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wiren säger att man diskuterat saken på förhand och att det därmed inte uppstod någon större diskussion under själva mötet. Man gick också in för en lite lägre lön än föregångaren Olavi Kaleva hade innan han slutade – alltså en skillnad på ungefär 450 euro.

Avtalet innehåller inte någon form av bonussystem.

– Det ingår inte i det här skedet. Det är något som vi kanske tar ställning till senare, säger Heijnsbroek-Wiren.

Avtalet ska ännu behandlas av fullmäktige i Lovisa.

Som jämförelse kan nämnas den utredning som svenska Yle gjort. Enligt den varierar kommunchefernas löner i Nyland mellan knappt 4 000 euro i Mörskom till drygt 10 500 euro i Vanda.

I bakgrunden spökar också det besvär som anfördes och där det ännu inte finns ett beslut.

Avtalet preciserar stadsdirektörens prioriteringar och målsättningar. Målsättningar för 2018 fastställs under ett utvecklingssamtal i februari och läggs till i direktörsavtalet.