Oker-Blom: Det här är ett konkret bevis på att Lovisa satsar på skolorna

VANA TAG. På måndagen murade stadsdirektör Jan D. Oker-Blom grundstenen vid skolcentret i Forsby och på onsdagen stod det nya högstadiet i tur. Bild: Kristoffer Åberg

Inte bara en utan två gånger under samma vecka fick Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén rycka ut i samma angenäma ärende.

Då grundstenen murades vid det nya skolcentret i Forsby på måndagen var vädrets makter välvilligt inställda till ceremonin. Men på onsdagen hade solskenet i början av veckan förbytts mot ett gråmulet småregn. Det lade ändå ingalunda sordin på stämningen då ledningen för Lovisa stad samlades i centrum för att mura grundstenen till det nya högstadiet som kommer att få namnet Lovisavikens skola.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) tyckte att regnvädret till och med passade in på temat eftersom fukthantering är ett av ledorden under byggprojektet.

– Det är verkligt trevligt att vi nu efter många års arbete kommit så här långt, sade hon.

Även stadsdirektör Jan D. Oker-Blom verkade se fram emot att åter få grabba tag i mursleven.

– Det är fantastiskt med så här många positiva projekt under en och samma vecka. Här har vi ett konkret bevis för att Lovisa satsar på skolorna.

Fördomsfritt bygge

Nya skolcentret i Forsby

Skolcentret med undervisning på svenska och finska byggs i två skeden.

På måndagen murades grundstenen till en nybyggnad med en bruttoyta på 2 114 kvadratmeter som byggs i stock.

Efter det grundrenoveras de byggnader som nu bildar Forsby svenska lågstadieskola.

Målsättningen är att hela skolcentret ska stå färdigt i slutet av 2019.

Helhetskostnaderna beräknas stiga till 7,9 miljoner euro. Nybygget kostar 4,85 miljoner euro och grundrenoveringen 2,6 miljoner euro. Dessutom ska skolan få nytt lösöre för cirka 400 000 euro.

Arkitekt: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Nya svenska högstadieskolan

Den nya svenska högstadieskolan, som efter en namntävling under sommaren fick namnet Lovisavikens skola, ska enligt planerna stå klar i augusti 2019.

Grundstenen murades på onsdagen.

Byggs i korslimmat massivträ på den plats där Lovisanejdens högstadium tidigare stod. Nybyggets bostadsyta kommer att vara 3 660 kvadratmeter.

I samma veva grundrenoveras även Lovisa Gymnasium. Arbetet påbörjas när gymnasieeleverna kan flytta in i de baracker som nu används av högstadiet.

Kostnadsberäkningen för hela projektet är drygt 16 miljoner euro, vilket inkluderar den nya högstadiebyggnaden för 10,4 miljoner, en sanering av gymnasiet för 4,8 miljoner euro och nytt lösöre.

Arkitekt: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy.

Källa: Lovisa stad

Den nya högstadieskolan byggs till största delen i korslimmat massivträ men hittills är det bara betongkonstruktioner som sträcker sig ur marken. Orsaken är att högstadieskolan, liksom även Forsby skolcenter, kommer att utrustas med ett skyddsrum.

Ansvarige byggmästaren Tomi Matinpuro förevisar metallkapseln som ska placeras i grundstenen för Oker-Blom. Den tillverkades under veckoslutet och om man luktar vid mynningen kan fortfarande känna stanken av svetsningen.

Duon går snabbt igenom turordningen under grundstensmurandet innan de går fram till den lilla gjutformen i trä som tillsammans med två baljor fyllda med murbruk placerats vid skolhusbyggets östra sida.

– Välkomna igen. Det är inte länge sedan senast, men takten är snabb i Lovisa. Att mura grundstenen för en ny skola är ett av de angenämaste uppdragen för en stadsdirektör, inleder Oker-Blom.

Han konstaterar att det nya högstadiet är en speciell byggnad i flera olika avseenden. Den u-formade skolan är arkitektoniskt intressant och materialvalet, alltså korslimmat massivträ, är hittills sällsynt för så stora byggnader.

Oker-Blom övergår till att läsa upp grundbrevet som ska placeras i metallkapseln.

– Den här grundstenen murades i Lovisa onsdagen den 3 oktober 2018. Vid tidpunkten var Sauli Niinistö Finlands president, Paula Risikko riksdagens talman och Juha Sipilä statsminister.

Även stadens ledande beslutsfattare och tjänstemän får sina namn uppräknade och Oker-Blom konstaterar att det i dag är många som får en plats i historien.

– Grundbrevet är också laminerat ifall det skulle komma in några droppar vatten under århundradenas gång.

– Nej någon fukt ska vi inte ha i den här skolan, replikerar Heijnsbroek-Wirén.

Grundbrevet placeras i kapseln tillsamman med ett exemplar av tidningen Östnyland och Loviisan Sanomat. I kapseln läggs också några euromynt, en märkesnål med Lovisas stadsvapen och byggnadens ritningar på en minnessticka. Sedan är det dags för murandet.

– Jag gör som jag brukar och lägger tre slevar murbruk i gjutformen, skämtar Oker-Blom och skrider till verket.

Problembarnet

Då alla i publiken i tur ordning fått sleva murbruk är det dags för kaffebjudning i Lovisa Gymnasiums festsal. Då har Oker-Blom också tid att berätta om den senaste utvecklingen när det gäller en mindre trevlig skolfråga i Lovisa. Den endast fyra år gamla tillbyggnaden av Harjurinteen koulu har utvecklats till ett verkligt problembarn och i april fattade staden beslut om att den ska tömmas på grund av problem med inomhusluften. Som tidningen Östnyland skrivit har staden och byggföretaget Skanska olika åsikter om vem som ska betala för renoveringen.

Oker-Blom säger att problemen handlar om mikrobväxt mellan golvmattan och betongen samt om fukt i håldäcket i mellanbjälklaget. Enligt stadens preliminära uppskattningar väntas renoveringsarbetet kosta kring 1,5 miljoner euro och dessutom har staden haft stora utgifter då man ordnat med tillfälliga undervisningslokaler.

Skanska som tidigare gjort undersökningar i byggnaden anser att det inte finns behov av några större åtgärder. Eftersom stadens och byggbolagets ståndpunkter ligger så långt från varandra finns det en risk för att det hela slutar i en rättsprocess.

Den mest angelägna frågan är ändå att ordna med friska lokaler för elever och personal.

– Vi har frågat Skanska om de sköter renoveringen och om de inte gör det är en konkurrensutsättning nästa steg. Vi hoppas på att kunna välja entreprenör ännu under det här året och att arbetet kan vara klart nästa höst. Projektet har hög prioritet men vi vill inte forcera det på bekostnad av kvaliteten.

Mer läsning