"Ofrivilliga provkaniner" – Coronapandemin var ett hårt slag mot de ungas välmående

När de ungas umgänge flyttades allt mer till sociala medier under coronapandemin ledde det till att speciellt flickorna började må allt sämre. Bild: Kristoffer Åberg

Coronapandemins skugga hänger över resultaten av årets Hälsa i skolan-enkät. Speciellt flickorna drabbades hårt av isolationen som pandemin förde med sig.

På fredagen publicerades resultaten för enkäten som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gör vartannat år. Det handlar om en riksomfattande enkät som mäter skolbarnens välmående och hälsa. Men efter...