Oförändrad skattesats i Lovisa

Bild: Ksf-arkiv

Stadsstyrelsen förhandlade och beslutade föreslå oförändrad inkomstskatt och fastighetsskatt i Lovisa under 2020.

Inkomstskattesatsen i Lovisa är i år 19,75 procent och så ska den förbli också 2020, om stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag.Stadsstyrelsen i Lovisa samlades på måndagen och efter en dry...