Offentligt svar till Olavi Kaleva

DROTTNINGSTAD. Ett tomtköp i affärsområdet Drottningporten blev droppen som utlöste förtroendekrisen i Lovisa. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisapolitiker har kommit med ett offentligt svar på stadsdirektör Olavi Kalevas förklaring till ärendet om ett tomtköp i Drottningporten. Synsätten avviker en hel del från varandra och därför anser politikerna att ett svar är på sin plats.

Lovisas stadsdirektör Olavi Kaleva avgick förra veckan efter en förtroendekris som fördjupades när stadsstyrelsen skulle behandla ett planerat tomtköp av företaget Eltete på området Drottningporten i Lovisa. Området ska utvecklas till ett affärsområde men de dåliga ekonomiska tiderna har gjort att utvecklingen avstannat.

Svaret till Kaleva är skrivet av ordförandena för stadsstyrelsen, för stadsfullmäktige och av medlemmar i koncern- och näringslivsutskottet. Skrivelsen har undertecknats av Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), Merja Grönberg (SDP), Veikko Ekström (SDP), Jouni Malmivaara (Saml), Arja Isotalo (SDP), Tom Liljestrand (SFP) och Janne Lepola (Saml).

Innan stadsdirektör Kaleva avgick lämnade han en utredning av hur han själv upplevde turerna kring tomtköpet.

Priset

När det gäller priset på tomten avviker åsikterna hos före detta stadsdirektören och de politiker som undertecknat skrivelsen. Enligt stadsdirektören var det pris Eltete begärde för tomten för högt, medan politikerna skriver att det motsvarar medianpriset på området. I skrivelsen framgår också att Drottningporten är ett strategiskt viktigt område för Lovisa stad och att det är viktigt att det bara finns en markägare på området, för utvecklingens skull.

Staden har länge velat köpa den ifrågavarande tomten men man har inte kunnat komma överens om priset. Eltete erbjöd igen staden att köpa tomten i oktober 2016, och nya förhandlingar om priset inleddes. De förtroendevalda anser att Kaleva har bromsat förhandlingarna.

Inte gått bakom ryggen

Det andra ärendet där åsikterna går isär är att Kaleva anser att några medlemmar i stadsstyrelsen har gått bakom ryggen på honom och i ett möte med företaget lovat att staden köper tomten till det enligt honom för höga priset.

Politikerna skriver i sitt svar att de ser mycket allvarligt på anklagelserna att förtroendevalda skulle ha gett löfte om köp. Enligt dem har de endast kommit överens om att ärendet framskrider för beslut i stadsstyrelsen och senare stadsfullmäktige.

Tidningen Loviisan Sanomat skrev i fredags att Eltete vill ha 480 000 euro för tomten. Det är 17,46 euro per kvadratmeter och ligger enligt tidningen nära medianpriset på området, som är 18 euro.