Oerhörd jämförelse

Den undersökande journalistiken gör nog dock ett bottennapp om man blint tror på en kommersiell aktörs redogörelse för ett ärende där betydande ekonomiska vinster står att hämta.

Östnyland (4.8) publicerade en kolumn skriven av Stina Jäderholm som hör till det grövsta jag läst på mycket länge!

Att som nyhetsjournalist jämföra stämningen på ett möte, där en kontroversiell markanvändningsplan presenteras, med korsfästelsen av Jesus är oerhört.

Det står naturligtvis Jäderholm alldeles fritt att tycka vad som helst, och skriva vad som helst, om vindkraft och vindkraftsparker. Den undersökande journalistiken gör nog dock ett bottennapp om man blint tror på en kommersiell aktörs redogörelse för ett ärende där betydande ekonomiska vinster står att hämta. Vinster som i slutändan betalas med skattemedel.

Planbeskrivningen vill göra gällande att åtta vindkraftsmöllor på berget invid Gammelby ABC inte stör någon, inte förändrar den skyddsvärda kulturmiljön, inte påverkar faunan negativt och knappast ens syns.

Den tillåtna topphöjden på rotorbladen är enligt planen 220 meter. Som jämförelse är tv-masten vid Malmgård 180 meter hög. Att åtta möllor som är 40 meter högre än Malmgårdsmasten inte skulle synas mer än att de knappt skymtar över trädtopparna, såsom planerarna hävdar, förefaller osannolikt.

Planbeskrivningen innehåller även många andra oklarheter och bristfälligt undersökta faktorer.

Som exempel finns ingen hänvisning till Ramsar-fördraget – det internationella fördrag som redan 1974 ratificerats av Finland för skydd av internationellt betydelsefulla våtmarker, flygvägar och rastplatser för flyttande fåglar. Pernåviken med omgivning är ett av totalt 49 områden som ingår i Ramsar-konventionen i Finland. De stora öppna åkerområdena rakt söderut från den tilltänkta vindkraftsparken besöks varje höst bland annat av tusentals söderut flyttande arktiska gäss som väntar på lägliga vindar för att fortsätta flyttningen. Vissa år stannar de många veckor i området.

Den planerade vindkraftsparken står, enligt mitt förmenande, i uppenbar strid med Ramsar-fördraget. Om så är behövs det ett beslut av Finlands regering för att fastställa markanvändningsplanen. Enligt fördraget kan statsledningen nämligen göra avsteg från reglerna om ytterst viktiga nationella värden står på spel. Här kan man svårligen tycka att så är fallet!

Mikael Antell Ekonomieråd, Tjusterby

Svar Avsikten med en kolumn är dels att komma med en personlig kommentar, dels att hårdra resonemanget. Något man inte kan göra i en nyhetstext.

Eftersom stämningen på invånarmötet i Gammelby var ovanligt hätsk och fientlig tog jag fasta på just det.

Jag har inte tagit ställning vare sig för eller emot vindkraft, varken i min nyhetstext eller i min kolumn, endast till det faktum att det inte uppstod någon dialog under mötet, och att skulden för det inte enbart låg hos den kommersiella aktören.

Stina Jäderholm journalist, Östnyland

Mer läsning