Också seniorbostäder i nytt vårdhem i Lovisa

EGET KÖK. Många äldre flyttar gärna till ett seniorboende. Bild: Lina Enlund

Ännu ett nytt vårdhem ska byggas i Lovisa. Attendo vill ha bygglov för ett hus med 41 platser.

– Jag hoppas att de privata vårdproducenterna kan tänka om och satsa mer på litet lättare boende för äldre, säger Lisbeth Forsblom som är chef för seniorservice i Lovisa.

Ett nytt privat vårdhem, i Esperis regi, står färdigt men ännu tomt i Märlax och nu ansöker vårdbolaget Attendo om bygglov för ett vårdhem med 41 platser vid Arkitektvägen i Gråberg.

Vi har diskuterat med Attendo och det är klart att det är den nya valfriheten inom vården som nu lockar alla privata bolag att bygga vårdhem runtom i landet.

– Vi kan naturligtvis inte hindra dem från att bygga, säger Forsblom. Vi har diskuterat med Attendo och det är klart att det är den nya valfriheten inom vården som nu lockar alla privata bolag att bygga vårdhem runtom i landet.

Effektiverat serviceboende är dyrt och något som Lovisa, och andra kommuner, anlitar bara när klienterna har ett stort vårdbehov.

Annan efterfrågan

Däremot finns det bland de äldre i Lovisa i stället en efterfrågan på det som man kan kalla seniorbostäder. Bostäder dit man kan flytta från stora och tungskötta egnahemshus, eller från lägenheter i våningshus utan hiss.

– Där kan man först bo och klara sig helt själv, med ett eget kök. Senare kan man gå till en matsal på lunch när man känner för det och när den egna orken tryter finns tryggheten att det finns extra service att köpa, säger Forsblom.

– Det är kö till liknande lägenheter som bland annat finns i servicehuset Esplanad.

Stadens egna effektiverade servicehem i Gråberg är under byggnad och ska stå färdigt i december i år. Här kommer det att finnas 56 vårdplatser, för klienter som kommer att flyttas från andra av stadens enheter.

Seniorbostäder

Simo Saaranen är regionchef vid Attendo.

Han bekräftar att Attendo ska bygga ett nytt vårdhem i Lovisa och att man räknar med att det kan stå färdigt i början av 2018.

– Vårdhemmet kommer att erbjuda både effektiverat serviceboende, för klienter med stort behov av vård, och också större bostäder, seniorbostäder, för dem med ett mindre vårdbehov.

Mer läsning