Också gamla och sjuka kan byta hemort

NÄRA DE ANHÖRIGA. När man är gammal och trött kan det vara en lättnad att få bo i samma kommun som sina barn. Bild: Kristoffer Åberg

Vet du att din gamla mamma som bor i Österbotten kan ha rätt till en vårdplats i din egen hemkommun, till exempel i Borgå eller i Lovisa?

Sedan några år tillbaka har det varit möjligt att ansöka om att en nära äldre anhörig som bor på annan ort ska få en vårdplats i till exempel sina barns hemorts äldreboende. Förutsatt att den äldre uppfyller kriterierna för att få en vårdplats. Och förutsatt att den äldre släktingen själv vill flytta.

Antalet äldre invånare som har flyttat till eller från Östnyland just med stöd av socialvårdslagen och lagen om hemkommun är inte så många.

– När de nya bestämmelserna trädde i kraft var det många som hörde sig för om möjligheterna, säger servicechef Lisbeth Forsblom i Lovisa. Just nu har vi två personer här i Lovisa som har flyttat hit till en vårdplats. Det varierar litet, bland är de fyra och nu alltså två.

– Dessutom är fem äldre Lovisabor placerade på vårdhem i andra kommuner.

Fingertoppskänsla i Borgå

I vård i Lappträsk finns det just nu en person som kommit från en annan kommun medan två äldre Lappträskbor är placerade på vårdhem i andra kommuner. Det uppger servicechefen för äldreomsorgen Tiia Gustavson.

I Sibbo har man just nu fyra äldre, från bland annat Helsingfors, Joensuu och Raumo, på vårdplats i kommunen.

– Från Sibbo har ingen flyttat till någon annan kommun, säger servicechef Nina Martikainen.

Det här är exakta uppgifter, som man i de här tre kommunerna letade fram på nolltid. I Borgå är det mycket svårt att få ut några siffror.

Tf servicechef Lea Laakso uppger att det inte går att hitta uppgifter om dagsläget.

– När det gäller antalet utsocknes som har vårdplats i Borgå har vi tyvärr inga uppgifter, bara en fingertoppskänsla av att det nog finns några.

Lagen är entydig

För den som har en äldre anhörig som väntar på vårdplats i den egna kommunen kan det kännas fel att också utsocknes äldre köar till samma vårdplatser.

– Det här är en sak som helt regleras av lagstiftningen, säger Lisbeth Forsblom i Lovisa. Det står klart och tydligt i lagen att de sökande till en vårdplats måste behandlas på samma sätt, oberoende av hemort.

– Om en dotter bosatt i Lovisa ringer till mig och vill att hennes gamla mamma, från Vasa, ska kunna få en plats på ett äldreboende i Lovisa så tar vi itu med saken. Det är ju oftast en fördel för den äldre att de närmaste anhöriga kan besöka dem ofta, speciellt om den gamla föräldern inte har några andra närstående på sin gamla hemort.

Det finns speciella blanketter för de här situationerna. Vårdbehovet ska utredas och utlåtanden begärs in till exempel från den vårdande läkaren och från hemvården.

Den ursprungliga hemkommunen kontaktas, eftersom den står för kostnaderna för vårdplatsen på den nya orten.

Om den äldre behöver sjukvård är det däremot den nya hemkommunen som står för kostnaderna.

Vårdbehovet utreds

När utvärderingen har gjorts och om man i den mottagande kommunen kommer fram till att personen i fråga har ett tillräckligt stort vårdbehov sätts personen i kö till en vårdplats. Efter det beskedet ska den äldre göra flyttningsanmälan, det vill säga officiellt bli till exempel Lovisabo.

– I fjol hade vi en kötid på i medeltal 29 dygn till en vårdplats för äldre, säger Forsblom.

– Det går också att flytta en äldre som redan har en vårdplats på sin ursprungliga hemort. I sådana fall vet vi ju att det finns ett vårdbehov.

Forsblom är nöjd med möjligheten att byta hemort.

– Jag tycker att det är en bra sak och ett mänskligt system. I synnerhet om man vet att den gamla är mycket ensam i sin gamla hemkommun.

Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice och vårdplats där på samma grunder som kommunens invånare. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling.

Mer läsning