Obligatorisk kollekt vid matutdelning

Som en motåtgärd till de kraftigt minskade frivilliga donationerna inför föreningen Porvoon lähimmäistyö, som delar ut mat i Borgå, en obligatorisk kollekt på minst en euro i början av nästa år.

Under veckan blev det klart att regeringen skär ner sitt stöd till organisationerna som delar ut mathjälp till mindre bemedlade med en miljon euro. Ritva Koljonen, verksamhetsledare på föreningen Porvoon lähimmäistyö, säger ändå att nedskärningen inte har någon direkt inverkan på föreningen.

– Vi är en liten privat förening och vi har inte ansökt om något offentligt bidrag. Enda undantaget är att vi får använda Borgå stads lokaler för vår utdelning. Vi arbetar på frivillig basis och livsmedlen kommer från två samarbetspartner utanför Borgå och från en del lokala matbutiker. Så den enda följden av regeringens nedskärning jag kan tänka mig för vår del är att fler personer kan komma till oss för att hämta mat om andra utdelare i de närliggande kommunerna, som hittills fått det statliga stödet, tvingas sluta.

Kollekten behövs

Vad som orsakat Koljonen större huvudbry än regeringens indragna stöd är vad hon kallar "kraschen" i den frivilliga kollekt som bärs upp av dem som hämtar matkassar. Länge var de som tog emot matstödet med på noterna: när man får flera kassar mat som har ett betydligt ekonomiskt värde så donerar man en liten summa till kollekten. De här pengarna används bland annat till försäkringar för de frivilliga och till bränsle, service och försäkringar bilen med vilken man fraktar livsmedlen.

– Men bland annat i samband med att det anlänt fler nyinflyttade till Borgå har kollekten minskat dramatiskt. En del verkar anse att om maten en gång är gratis så varför skulle man då ge några pengar för den. Man använder i stället pengarna till annat. Jag har otaliga gånger förklarat att vi behöver kollekten för att verksamheten ska kunna fortsätta och att ifall det inte sker någon förändring från mottagarnas sida så sker den från vår.

Förändringen som Koljonen talat om införs vid årsskiftet, redan nu har man satt upp skyltar om att man från och med den första januari ska donera minst en euro till kollekten då man hämtar mat.

– Jag hoppas det är en bra lösning. Alla kanske inte har insett att också en frivilligorganisation behöver pengar för att fungera. Att julen närmar sig syns i att människor i behov av matdonationer blir fler, på torsdagen hade vi omkring tvåhundrafemtio mottagare. Men om vi i medeltal får 20 cent per person så är det tyvärr inte tillräckligt.

Arbete som har betydelse

Föreningens ordförande Håkan Mansner säger att man i medeltal delar ut mat till över sexhundra personer per vecka.

– På årsnivå har vi kring 30 000 besök. För många arbetslösa har matutdelningen en verkligt stor betydelse. En del som kommer hit första gången ser väldigt ursäktande ut, som att "ursäkta att jag finns till". Men jag vill att stämningen ska vara välkomnande så jag brukar tala med folk och vi spelar musik under utdelningarna.

Han är helt på Koljonens linje och säger att en euro i kollekt inte är mycket för flera kassar mat. Enligt Mansner beror den minskande frivilliga kollekten delvis på att folk inte bryr sig men även på grund av okunskap. När han talar med folk på utdelningarna har han fått flera att inse kollektens betydelse.

Mansner är glad över att få göra ett arbete som gör en skillnad.

– Många av dem som kommer hit säger att de värderar vårt arbete högt. Vi är 12–15 frivilliga som inte får en cent i betalning för det vi gör. Vi gör det för det som finns här, säger Mansner och pekar med högra handen på vänstra sidan av sitt bröst.

Han anser att regeringens beslut om att dra in stödet till föreningarna som delar ut mathjälp beror på oförstånd.

– Jag tror inte att de som sitter i regeringen förstår hur människorna har det. Heikki Hursti och alla andra matutdelare gör ett mycket viktigt arbete.

FAKTA

Tidtabell för matutdelningarna

Tisdag: Utdelning klockan 12.30 – 14:00.

Torsdag: Andakt klockan 12.30 – 13:30.

Utdelning klockan 13.30 – 15:00.

Fredag: Utdelning klockan 12.30 – 14:00.

Plats: Fänriksgatan 16 i Borgå.