Objektifiering av kvinnan

Målgruppen för det mesta som görs i Hollywood är unga testosterondrivna män.