Obekräftade vargobservationer i Borgå – jaktvårdsföreningen ber att observationer rapporteras

Borgå jaktvårdsförenings Joakim Bergqvist önskar att vargobservationer skulle rapporteras till dem eller till polisen. Det skulle tillåta en närmare granskning. Bild: Arkiv

Vargar ska ha rört sig i Kungsporten i Borgå, men saken har inte bekräftats. Från jaktvårdsföreningen kommer budet att man hellre ska kontakta dem än att meddela om saken på Facebook.

Det är som det ofta är – rykten. Men av allt att döma kan varg ha rört sig i Kungsporten i Borgå inom de senaste dagarna, alltså i praktiken i relativ närhet av bosättning.Huruvida det stämmer eller i...