Nytt trähusområde på västra åstranden

SÖDER OM HYBRIDBYGGET. Ett komplex med Citymarket och hotell planeras som bekant nedanför Konstfabriken. Det nya trähusområdet ligger som granne i söder. Bild: Tora Mattheiszen

Ett stort trähusområde på västra åstranden och några höghus i trä i Majberget – går allting enligt planerna startas två intressanta byggprojekt inom kort i Borgå. Stadsplaneringschef Eero Löytönen förbereder saken för närvarande.

Tillsvidare finns frågan på hans bord, där den nu får ligga ett par veckor på grund av semester, men snart är det dags för nämndbehandling.

– Jag har bara kort nämnt om saken för nämnden vid det här laget.

Borgå strävar ju efter att vara en kolneutral stad och är en av Finlands kolneutrala kommuner (Hinku). Projektet skapar nya verktyg och metoder för att minska växthusgasutsläppen.

Hinku-kommunerna har förbundit sig att före 2030 minska utsläppen i sina respektive områden med 80 procent från 2007 års nivå. Hittills har utsläppen sänkts med i genomsnitt cirka 23 procent. Största orsaken till minskningen är övergången från fossila bränslen till förnybar energi.

– Trä som byggmaterial är också ett väldigt bra sätt att främja den här utvecklingen, förklarar Löytönen.

Närmare två hektar

Så pass i sin linda är planerna att han inte kan berätta så mycket ännu.

– I Majberget handlar det om några höghus, men byggområdet på västra åstranden är betydligt större, närmare två hektar. Platsen ligger söder om det planerade hybridbygget, alltså det hus som i fall det byggs ska omfatta både hotell och Citymarket.

Byggprojekten konkurrensutsätts och Eero Löytönen talar om en kvalitetstävling för området vid ån.

– Först bestäms ett pris för byggrätten och därefter är det dags för planer. Vi letar efter någon som både verkställer och planerar, vi har att göra med ett nytt sätt att överlåta en tomt. Den som bygger är med från början i planeringen.

Han konstaterar att flera olika aktörer kan anlitas och platsen delas upp på något sätt. Men ännu har man inte kommit så här långt. Exakt hurudant träbyggande som krävs är också oklart, men höghus blir det.

– I höst borde saken vara avgjord.

Långa traditioner

Borgå har långa träbyggartraditioner och i dag är trä som byggmaterial igen populärt. Exempelvis i Norge och Sverige byggs betydligt fler höghus i trä än i Finland och i London har det aldrig byggts så mycket av den här typens höghus som nu. I Finland är vi vana vid småhus i trä, men nu förekommer en tydlig boom också för stora träkonstruktioner.

– Då exempelvis moderna trästaden på västra åstranden byggdes ordnades en arkitekttävling. Nu blir det tävling igen men i en annan form, säger Eero Löytönen.