Nytt torg och mera bostäder

FOKUS PÅ TORGET. Enligt ett aktuellt förslag ska Borgå göra torgutvecklingen till ett eget projekt och reservera budgetpengar för ändamålet. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsplaneringschef Eero Löytönen gör nu ett ambitiöst försök att utveckla centrum. Till planerna hör bland annat att bygga om torget samt få till stånd nya bostäder i empirestan och kärncentrum.

Han säger att man i Borgå under den senaste tiden inte oroat sig enbart för stadskärnan utan också för att utvecklingen i empirestan stagnerat. För att centrum ska kunna utvecklas på ett positivt sätt behövs mera bostäder och sådana går att få bland annat genom att bygga till i empirekvarteren.

– Stadsplaneringen har undersökt möjligheterna och kunnat konstatera att en hel del går att göra just på det området, säger han.

Takvåningar och hissar

Det finns exempelvis hissfria höghus i de södra kvarteren och också på annat håll. Genom att bygga på taket och installera hissar går det att skapa nya bostäder. Byggande inne på en del gårdar lyckas också.

– Vid behov kan vi göra stadsplaneändringar enligt fastighetsägarnas önskemål och utföra arbetet i rask takt.

Då Löytönen talar om centrum avser han givetvis inte endast området kring torget utan också just empirestan, västra åstranden och Gamla stan. Han påpekar ändå att för att hela centrum ska kunna utvecklas på ett positivt sätt, måste man se till att kärncentrum och empirestadsdelen blir attraktivare.

– Staden kan inte ensam fixa allt, vi bara måste få till stånd ett samarbete med fastighetsägarna. Egentligen är det bara torget vi har makt över själva.

Och den makten hoppas han att staden utnyttjar, också så att pengar reserveras i stadens budget.

– Matkahuoltos arrendetid går snart ut och även om bussarna ska bli kvar på torget, kan Borgå ställa krav på hur framtidens busstation ska se ut och på vilken plats på torget den ska stå.

Budgetmedel

Han påpekar också att om inte staden själv satsar ekonomiskt så blir det ingenting av torgutvecklingen.

Hur ska det framtida torget då se ut?

Han hänvisar till de workshoppar som i år ordnades av unga arkitekter. Man placerade exempelvis ut olika funktioner på nya platser. I torgvisionerna fanns bland annat ett allaktivitetsrum, som kan hyras för exempelvis familjefester. Busstationen och taxistationen har i visionen byggts om. Enligt den här visionen går det att få mera liv och rörelse på området med ganska små medel.

Arkitekterna kopplade samman Runebergsesplanaden med stadsparken och även torgområdet fick en grön axel. Den nya busstationen ritades i hörnet av Lundagatan och Fredsgatan.

Eero Löytönen konstaterar att Elantotomten vid Fredsgatan fortfarande är obebyggd.

– Den så kallade Ristolatomten på samma område är stadens, samma gäller tomten bakom Stadshuset.

Då torgområdet utreds ska staden också ta ställning till en eventuell underjordisk parkering.

– Vi måste få beslut på om tanken ska begravas eller undersökas.

Han har en viss magkänsla om att fastighetsägarna i centrum i dag är en aning mera intresserade av att utveckla sina hus och tomter än förr.

– Men lätt är det inte att komma till lösningar.

Förbindelse med Gamla stan

Han hoppas innerligt på att Nimbushuset och Citymarketbyggnaden ska byggas om, det skulle ge hela centrum en ny prägel.

– Om Citymarkets hus öppnas mot Mannerheimgatan är det också möjligt att bygga ett riktigt brett övergångsställe till Krämartorget. Det som många i åratal efterlyst är ju att Gamla stan och kärncentrum förenas på något sätt.

Staden har gjort en uträkning om hur livskraftigt centrumområdet är jämfört med motsvarande platser i andra städer av samma storlek. Löytönen har inga exakta siffror att presentera ännu, men säger att läget är bättre än många tror.

– Det finns exempelvis färre tomma affärslokaler än vad man hör sägas.

I undersökningen fokuseras det bland annat på antalet större och mindre affärer, restauranger och dylikt och stadsplaneringschefen medger att Gamla stan höjer betyget ganska kraftigt.

– Stadens hetaste områden är just Gamla stan och torget.

Eero Löytönens förslag om hur man ska gå vidare med centrumutvecklingen landar på stadsutvecklingsnämndens bord den 29 augusti och han hoppas att nämnden är av samma åsikt som han och att Borgå nu kan ta itu med saken riktigt ordentligt.

Men även om det sker syns inga förändringar i gatubilden direkt.

– Det tar 2-3 år att exempelvis göra en ny torgplan, framhåller han.