Nytt stenkolberg i Lovisa hamn

STENKOL. Lovisa Hamn har anhållit om miljölov för förvaring av antracit stenkol. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Lovisa hamn har anhållit om miljölov för förvaring av stenkol i hamnen – igen. Anhållan gäller samma plats där stenkol förvarats tidigare, men den här gången gäller lovet stenkol av ett helt annat slag.

Ett stenkolsberg hörde tidigare till vyn över hamnen i Valkom. Stenkolen, som lagrades på området i 35 år, användes som bränsle för energiproduktion i Lahtisregionen tills energibolaget i Lahtis slutade använda stenkol 2016. Efter det städades platsen där stenkolen lagrats i hamnen upp.

Nu har Lovisa Hamn anhållit om miljölov för förvaring av antracit stenkol på samma plats.

– Det miljölov som Lahtis energi hade för sin stenkolshög har gått ut, och då visste vi inte att en sådan möjlighet som att antracit stenkol kan skeppas via vår hamn kommer. Därför har vi ansökt om nytt miljölov, säger verkställande direktör för Lovisa hamn Tiina Vepsäläinen.

Den hög antracit stenkol som planeras skeppas via hamnen i Lovisa används inom läkemedelsindustrin och för stålframställning. Antracit stenkol är betydligt hårdare än stenkol som används som bränsle. Det betyder också att det inte dammar på samma sätt.

– Det är en helt annan slags stenkol, konstaterar Vepsäläinen.

Positivt

Stenkolet fraktas med tåg från Ryssland till hamnen där det lagras i väntan på att skeppas vidare, bland annat till Norge.

– Det här är en stor sak för oss. Det är inte ofta som en helt ny varuström föds och det är positivt för alla, inte bara för hamnen, säger Vepsäläinen.

Efter några tuffa år för hamnen i Lovisa ser Vepsäläinen ljus i tunneln.

– Det har varit en klar vändning till det bättre. Vi hoppas nu att transporten av antracit stenkol för med sig också nya kundförhållanden, säger hon.

I miljölovet anges att hantering av stenkol som ska användas som råvara ställer högre krav på lagringen än vad gäller för stenkol som används som energikälla. Regionförvaltningsverket Avi har beviljat hamnen lov för att göra två transporter med stenkol. två fartyg lastade med antracit stenkol har redan avgått från Lovisa.

– Allt har gått bra och vi är mycket nöjda.

LJUS I TUNNELN. Verkställande direktören för Lovisa hamn Tiina Vepsäläinen är glad över den nya varuströmmen till Finland som frakten av antracit kol innebär. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Också flis

I samma ansökan om miljölov anhåller hamnen också om att tillfälligt få förvara flis som klassats som farligt avfall på hamnområdet. Flisen fraktas sedan med båt till Tyskland där flisen kan slutbehandlas.

Flisen kommer från impregnerat trä och transporteras till hamnen med bil. Impregnerad flis kan innehålla bland annat koppar, krom och arsenik.

Enligt lovet lagras endast så mycket flis som ryms på ett fartyg i hamnen på en gång. Omkring två veckor innan fartyget anländer ska man kunna inleda flistransporterna till hamnen.

Eventuella kommentarer kring det ansökta miljölovet ska göras senast 6 oktober till Regionförvaltningsverket Avi.