Nytt projekt ger smak av en miljövänligare framtid

Borgå stad har gått med i ett projekt med syftet att utveckla vardagslösningar som ska gynna hållbar utveckling. Målet är att få med Borgåhushåll som sedan får prova på miljövänligare levnadsvanor under en månads testperiod.

I praktiken går projektet ut på att man väljer ut fem till tio hushåll som först ska kartlägga sina konsumtionsvanor och sedan i samarbete med projektledarna hitta effektivare och miljövänligare lösningar i vardagslivet under en månads testperiod. Om man är intresserad av att delta kan man fylla i en ansökningsblankett på stadens hemsida under "Hållbar utveckling i Borgå".

– Vi har redan tagit emot tiotals anmälningar. Tills vidare har största delen av de intresserade varit småbarnsfamiljer men förhoppningsvis kommer vi också att få med andra typers hushåll i projektet. Det är viktigt att få så många olika sorters hushåll representerade som möjligt, säger Enni Flykt, samhällsplanerare på Borgå stad.

Enligt Flykt kommer projektet att fungera som en källa av information då staden planerar sin miljöstrategi.

– Vi undersöker både den kommunala och privata servicen och försöker hitta effektiva sätt att kombinera dem. Informationen vi samlar under projektet kommer att spela en betydande roll, säger Flykt.

Staden kommer också att utveckla Team Borgå-appen i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT och Future Dialog. Appen kommer att erbjuda ett enkelt sätt för var och en att hålla reda på sitt eget koldioxidavtryck då du rör på dig till exempel med bil, buss, cykel eller gående.

Bildelning, hemtransportservice och nya proteinkällor som till exempel Härkis hör till de tjänster och produkter som de deltagande hushållen får möjlighet att testa under projektet. Staden vill också hitta effektiva lokallösningar i samarbete med olika företag som kanske är omedvetna om hur de kunde göra sin service både smidigare och miljövänligare.

Internationellt projekt

Accelerator för hållbara levnadsvanor-projektet pågår i sex andra länder. Borgå är den första finländska staden som deltar i projektet.

– Vi sökte samarbetspartner bland både företag, städer och kommuner. Borgå visade sig ha en stark vilja att utveckla sin miljöstrategi i mer hållbar riktning, säger Michael Lettenmeier, verkställande direktör för företaget D-mat som konsulterar i hållbarhetsfrågor.

Enligt Lettenmeier är det slutliga målet att få människor att inse att de kan leva ett rikt och gott liv trots att de minskar på sina avtryck.

Projektet koordineras av tyska Wuppertalsinstitutet och företaget D-mat i samarbete med Borgå stad. Man vill bland annat hitta praktiska lösningar som privata hushåll kan använda sig av för att minska sina koldioxid- och materialavtryck. Koldioxidavtryck är en beräkning av alla utsläpp av växthusgaser som orsakas av till exempel tillverkningen av en produkt. Materialavtryck är ett sätt att mäta alla de naturresurser som vår konsumtion kräver och berättar hur mycket förnybara och icke förnybara naturresurser som förbrukas under en produkts hela så kallade livstid inklusive tillverkning, transport och användning.

– Om alla levde som finländarna skulle vi behöva naturresurserna från fem planeter som Jorden, säger Lettenmeier.