Nytt och flexibelt avgiftssystem

Nu blir det lättare att ha barnen i dagisvård på deltid i Borgå.

För ett drygt år sedan jäste det bland föräldrar med barn i deltidsvård på daghemmen i Borgå. Då ville bildningsnämnden att alla som hade behov av dagvård mer än tolv dagar i månaden skulle få betala full avgift, i stället för femton dagar, som tidigare. Beslutet togs senare tillbaka, i väntan på ny beredning.

Nu har bildningsnämnden godkänt nya regler för klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Och nu är mamman Hanna Lönnfors nöjd. För ett drygt år sedan stod hon i första ledet i kampen mot bildningsnämndens skärpningar.

– Nu får vi ett flexibelt och bra system. Visserligen kan det ännu finslipas litet, men nu har dagvården ändå anpassat sig till dagens krav på ett helt nytt sätt.

Timmar i stället för dagar

Gränserna för deltidsvård går nu vid 20 timmar per vecka och vid 35 timmar per vecka. För högst 20 timmar betalar man 60 procent av avgiften för heldagsvård och för högst 35 timmar betalar man 75 procent av avgiften för heldagsvård.

– Timmar i stället för dagar är mycket behändigt, säger Lönnfors. Nu kan man till exempel ha barnen alla dagar på dagis men högst sju timmar per dag. Eller så kan man ha tre långa dagar och två korta, eller fyra långa och en ledig, alldeles vad som passar bäst.

– Dessutom kan man ha 30 vårdtimmar en vecka och 40 timmar följande vecka. Allt är möjligt så länge man ser till att medeltalet per vecka under en kalendermånad inte går över 35 timmar.

Regeln är att daghemmet ska få besked om vårdtider och vårddagar senast föregående veckas måndag. Man måste alltså inte meddela hela månadens tider på en gång.

Uppmuntrar

Det finns de som önskar att man kunde få betala helt enligt behovet av vårdtid, det vill säga att räkningen skulle baseras på den använda dagistiden.

– Jag inser att det är omöjligt att beräkna personalbehovet om föräldrarna inte på förhand meddelar om när de behöver vård för sina barn, säger Lönnfors. Men när datorsystemen fungerar så bra att alla betalar bara för den tid de använder har vi ett riktigt rättvist och flexibelt system. Det är ett system som uppmuntrar föräldrarna att ge sina barn kortare dagistid och mer gemensam tid.

Lönnfors är också glad över att Borgå fortfarande ger föräldrarna två betalningsfria månader om året när de ordnar med egen vård av barnen under två sommarmånader.

De nya reglerna träder i kraft från den första mars.

Mer läsning