Nytt nätbyggnadsbolag grundas

NÖJD. Magnus Nylander säger att det nya bolaget främst ska tjäna sina ägares behov men att man i framtiden eventuellt kan sälja nätbyggnadstjänster till utomstående aktörer. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå Energi grundar ett nytt nätbyggnadsbolag tillsammans med Keravan energia. Bolagen offentliggjorde planerna vid middagstid på onsdagen.

Det nya bolaget, Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab, inleder sin verksamhet i april nästa år. Borgå Energi och Keravan energia äger varsin halva av bolaget vars främsta syfte är att bygga och underhålla sina ägares elnät som finns i Kervo, Sibbo, Borgnäs, Borgå och Lovisa. Nylands Nätbyggnad Ab:s omsättning väntas röra sig kring 8–9 miljoner euro per år i inledningsskedet.

– Det nya bolaget är en bra grej, vi ser mycket positivt på framtiden, säger Magnus Nylander, vd på Borgå Elnät.

Nylander säger att både Borgå Energi och Keravan energia från början var med på noterna. Innan det nya bolaget kunde bli verklighet krävdes ändå ungefär ett år av förhandlingar och utredningar.

Huvudkontor i Borgå

Inga anställda kommer att förlora jobbet i och med omorganiseringen, drygt tjugo personer från Borgå Elnät och knappt tjugo personer från Keravan energias nätverksamhet flyttas över till det nya bolaget.

– Huvudkontoret kommer att ligga i Ölstens i Borgå på adressen Svarvarens väg 6. Dit flyttar arbetsledningen och montörerna. Vi köpte fastigheten för ungefär ett år sedan och renoveringsarbetena är på gång.

Borgå Elnät själv krymper till ett bolag med 10–12 anställda och fortsätter på adressen Mannerheimgatan 24 i Borgå. Nätplaneringen och byggherretjänsterna blir kvar i bolaget, nätbyggnadsarbetet köps utifrån, alltså främst av Nylands Nätbyggnad Ab.

– Förändringen är inte så dramatisk, redan nu har vi köpt ungefär hälften av byggnadstjänsterna utifrån medan resten gjorts av vårt eget gäng. I framtiden köper vi de tjänsterna av det nya bolaget.

Nylander säger att kostnadseffektiviteten kommer att stiga genom att det nya bolaget blir en större aktör på marknaden.

– När det gäller logistik och materialanskaffningar når vi besparingar tack vare att volymerna stiger.

Nylander räknar också med att Nylands Nätbyggnad Ab på sikt kan höja sin omsättning genom att utföra nätbyggnadsarbeten för andra aktörer.

– Det är en otrolig investeringsboom på gång på nätsidan så jag tror att här finns en verklig potential.

Borgå Energis vd Patrick Wackström är inne på samma linje. I ett pressmeddelande säger han att man i framtiden vill få omsättning också utanför det nuvarande verksamhetsområdet.

– Tillsammans kan vi lättare klara konkurrensen och utveckla vår verksamhet, kommenterar han det nya samägda bolaget i ett pressmeddelande.

Stora investeringar

I en intervju i tidningen Östnyland i december i fjol sade Magnus Nylander att Borgå Elnät satsar stort på att gräva ner elkablar i jorden för att minska på antalet strömavbrott i samband med stormar. Målet var att sextio procent av ledningarna ska gå under jorden år 2028, vilket betyder att 150 kilometer kabel ska grävas ner per år på Borgå Elnäts område.

Nylander säger att det nya nätbyggnadsbolaget inte förändrar situationen, målsättningarna består.

– Vi ska investera nästan sextio miljoner euro på att sanera nätet fram till 2028. Det är ett gediget investeringsprogram.

Orsaken till att investeringen ska vara genomförd år 2028 är att den nya ellagen då träder i kraft. Enligt den får strömavbrotten inte vara längre än sex timmar på detaljplanerat område och inte längre än 36 timmar på övriga områden. Om elbolagen inte klarar av det här hotas de av sanktioner.

– Vi hoppas fortfarande på någon form av uppskov, men vi räknar inte med det. Investeringarna görs med sikte på att lagen träder i kraft som hittills planerat.

Mer läsning