Nytt, ljust och färggrant i Lypa

MATSALEN EN FÄRGKLICK. Li-Lo Söderholm hoppas att matsalen ska användas också utanför skoltid. Bild: Kristoffer Åberg

På onsdagen fick eleverna vid Lyceiparkens skola flytta in i sitt renoverade hus. Nästan trehundra elever gick runt och bekantade sig med allt det nya.

Eleverna ser glada ut, en del rent litet euforiska, där de springer runt i korridorerna. Många provsitter de nya sofforna i korridorerna.

– Fast färgerna är underliga, som de här blå golven. Eller orange, inte passar det heller tycker jag. Golv ska vara grå.

Den åsikten står en pojke på åttan för.

Annars är han nöjd med det nya huset, allt det han har hunnit bekanta sig med.

– Här finns gott om plats att ha innerast, det är mycket bättre än i barackerna.

– Gymnastiksalen är ännu inte helt klar men matsalen ser bra ut, tycker andra åttor.

BORT MED SKORNA. Inne i den nya skolan ska eleverna tassa runt utan ytterskor. Bild: Kristoffer Åberg

Det här är elever som har gått hela sin högstadietid i baracker. Ännu den här veckan äter de sin skollunch i en barack, men från nästa vecka får de inviga de nya stolarna och borden i matsalen som nu bland annat har tagit över det golvutrymme som förr hörde till auditoriet.

Väggarna har rivits ner och taket har lyfts upp. Väggen ut mot Skepparegatan består av höga fönster.

– Elevkårsstyrelsen fick vara med och diskutera inredning och färger, berättar rektor Li-Lo Söderholm. I matsalen ville eleverna helst bara ha grå stolar, men jag gillar färg och nu har vi både grå och gula stolar.

Mer konst

Matsalen är också den del av huset som säkert kommer att kunna utnyttjas också på kvällar och veckoslut.

– Det hoppas jag verkligen, säger Söderholm. När staden har lagt så här mycket pengar på huset så ska vi hoppas att det kommer till användning också utanför skoltid.

Bild: Kristoffer Åberg

I matsalen finns en scen och möjlighet att avdela området längst mot fönstret till exempel för möten, med fungerande ljudteknik.

Det som saknas i matsalen, och i resten av skolan också, är konstverk.

– Jag har ansökt om pengar från många håll och gjort upp projektplaner med flera Borgåkonstnärer, men jag fick back på alla utom en fondansökan, säger Söderholm.

I vår kommer konstnären Corinna Helenelund att jobba tillsammans med skolans lärare i konstämnen och tillsammans med eleverna för att skapa funktionella skulpturer som kan användas som möbler.

Stora krukor med växter skapar just nu

Nyfamilj

Lyceiparkens skola jobbade under ungefär två år delvis i baracker och delvis i det som förr kallades den "nya delen", numera den "gula sidan".

– Nu är vi som två familjer som flyttar ihop, säger rektor Söderholm. Det kommer att ta en tid att anpassa oss till det nya, alldeles som en nyfamilj får göra.

Vi står i lärarrummet där den nya familjen nu samsas kring ett stort bord.

– Jag har länge pratat för ordentliga arbetsrum för lärarna och nu har vi fått sådana, säger Söderholm. Här till höger har vi till exempel ett tyst rum.

Vi går vidare till klassrummen där eleverna kan sitta i grupper runt bord, eller i soffor. I provsituationer går det lätt att skapa egna "pulpeter", med ett bord och en stol för varje elev.

Bild: Kristoffer Åberg

Någon kateder finns inte mer, läraren har sin dator längst framme i rummet på ett upphöjt bord.

Dörrarna är försedda med fönster och väggarna ut mot korridoren består också av en del fönster.

– Vi har ännu inte bestämt om det ska vara möjligt att titta in eller om man får fälla ner persiennerna om det känns bättre så, säger Söderholm. Det finns en mängd praktiska regler som vi ännu får vänta med att ta ställning till.

Ivriga elever och lärare

Också lärarna bekantar sig med de nya omgivningarna.

– Det här är som julafton för mig, säger en.

Sanne Salminen undervisar i engelska och det innebär att hon har sitt eget rum på den gula sidan.

– Visst är här jättefräscht och fint och de nya möblerna gläder vi oss över. Och färgerna. Hellre ser jag på färger än på bara grått och vitt. Jag är också glad att eleverna är så ivriga med allt det nya.

I början av veckan kom beskedet att Kvarnbackens skolas renovering, som var lika grundlig som den i Lycieparkens skola, kanske inte var tillräcklig för att skapa en frisk inomhusluft.

– Det känns hopplöst när staden sätter ut enorma summor, och så blir det ändå inte bra, säger Salminen.

Söderholm vill inte gå in på några spekulationer kring hur väl renoveringen av Lypa har lyckats.

Bild: Kristoffer Åberg

– Jag är mycket nöjd med den skola vi har i dag.

Mer läsning