Nytt liv med gamla metoder

LAGER PÅ LAGER. En gammaldags stolsits gjord enligt konstens alla regler har inte mindre än sju lager av olika material. Bild: Kristoffer Åberg

När kunderna lämnar in sina möbler för restaurering hos Babsi Blomster ser hon det som ett tecken på förtroende. En hårdhänt restauratör kan få mycket skada till stånd, men Blomster känner stor respekt för föremålen hon arbetar med och håller sig till de traditionella hantverksmetoderna.

– Titta, här har hänt något fruktansvärt, säger Babsi Blomster och pekar på benet till mahognyspelbordet i rokokostil från slutet av 1800-talet som hon har på arbetsbordet.

Någon gång under årens lopp har någon försökt fästa benet stadigare i bordsramen genom att drämma in fyra långa spikar. Det har fått träet att spricka.

Babsi är ändå inte orolig för att hon inte ska kunna återställa bordet.

– Jag har nog restaurerat möbler som varit betydligt mer skadade, ibland händer det att folk levererar föremålen i Ikea-kassar.

I två års tid har Babsi haft sin verkstad i det gamla stallet på Café Helmis innergård på Mellangatan i Borgå, före det arbetade hon tio år i Esbo.

– Jag är mycket glad över att jag får hyra den här lokalen av företagaren Airi Kallio. Läget här i Gamla stan är ypperligt med tanke på kunderna.

Innan Babsi slog in på möbelrestauratörsbanan arbetade hon som försäljningschef på Hufvudstadsbladet. Men då barnen redan började vara tillräckligt gamla ville hon pröva på något helt nytt.

– Först studerade jag till möbelartesan på Axxell i Ekenäs och sedan var jag lärling hos restaureringsmästaren Runar Hagen i Esbo. Förutom det här har jag också studerat konsthistoria.

Under utbildningens gång har hon både fått kontakter och lärt sig värdet i det traditionella hantverket.

– Jag använder till exempel fisklim för limningarna. Det håller i årtionden men kan vid behov blötas upp vilket inte är möjligt med hårda lim. Även i övrigt använder jag mig alltid av samma metoder som användes då möbeln tillverkades, om en stol är behandlad med shellack så gör jag det också.

Babsi samarbetar också med auktionshusen Hagelsam och Bukowski när det gäller att datera och fastställa värdet på olika föremål. Maria Ekman-Kolari är en expert med stor sakkunskap och snabba svar hon ofta anlitar.

– Jag har arbetat med en stol som tillhörde Walter Runeberg och ett syskrin som ägdes av Fredrika Runeberg. Att det faktiskt är så kunde vi fastställa med hjälp av ett fotografi på Johan Ludvig Runeberg där skrinet syns.

Babsi säger att hon visserligen restaurerat riktigt värdefulla möbler men att de typiska restaureringsföremålen är arvegods vars emotionella värde ibland överskrider det ekonomiska.

– Ofta går det till så att när äldre personer flyttar till mindre lägenheter får de inte plats med alla gamla möbler. Så de låter renovera möblerna innan de ger dem vidare till barn och barnbarn. Att låta sina möbler gå i arv är ju återvinning i allra högsta grad. Och de möbler jag restaurerat håller att användas, mitt mål är inte att göra museiföremål som man bara kan titta på.

Mer läsning