Nytt daghem för nästan tvåhundra barn

GER VIKA FÖR NYTT. Det gamla daghemmet står kvar till det nya är klart i maj 2017. Bild: Kristoffer Åberg

Planeringen av nya Tallberga daghem i Vårberga är gjord. Nu väntar byggarbetena.

Arbetena ska komma i gång i april och ett drygt år senare ska det nya daghemmet tas i användning. Det nuvarande daghemmet rivs sommaren 2017. Nybygget placeras på tomtens nordöstra del. Byggarbetsplatsen ska omgärdas med staket så att verksamheten i den gamla byggnaden kan fortsätta.

Det nya daghemmet är större än det gamla. Lokalerna är planerade för åtta barngrupper, det vill säga 190 barn. I planeringen har man beaktat lagändringen som gör det möjligt att öka gruppstorleken till 24 barn. Det större antalet grupper leder till att de beräknade kostnaderna ökar. Nybygget beräknas kosta 7,5 miljoner euro.

Lokalerna har planerats så att de lämpar sig olika användningsmål och vid behov kan ombildas. Fastigheten ska förses med fjärr- och bergsvärme.

Skicket på den gamla byggnaden är sådant att det inte lönar sig att renovera den.