Nylands räddningsverk utreds

FUSIONERAS. Om och när den planerade landskapsreformen träder i kraft ska räddningsverken i Nyland gå samman till en enda enhet. Räddningsverket i Östra Nyland är minst av de nuvarande fyra nyländska verken. Arkivbild. Bild: Evy Nickström

Tre nya utredningar behövs inför fusionen av de nu fyra olika räddningsverken i Nyland.

Nylands landskapsstyrelse behandlade på måndagen utredare Olavi Liljemarks förhandsutredning om sammanslagningen av de fyra räddningsverken i Nyland i den kommande landskapsförvaltningen. Räddningsverken i Västra Nyland, Helsingfors, Mellannyland och Östra Nyland ska fusioneras.

När räddningsverken har fusionerats 2020 uppskattar man att årsbudgeten går på kring 163 miljoner euro. Personalen uppgår till cirka 2 000 anställda. Nylands räddningsverk blir störst i Norden.

För att kunna gå vidare med planerna behövs tre skilda utredningsprojekt. Ett gemensamt larmcenter ska grundas, det nuvarande brandstationsnätet ska harmoniseras, liksom också avtalen med de frivilliga brandkårerna. De frivilliga kårerna är viktiga för att kunna garantera tillräckligt med personalresurser, står det i utredningen.

Kostnaderna för att få alla delar från räddningsverken att fungera tillsammans på samma villkor uppskattas uppgå till cirka 11 miljoner euro.

Landskapsstyrelsen motsätter sig planerna på att flytta hela räddningsutbildningen till Kuopio.