Nylander: Låt ungdomarna delta i fullmäktigemötena

Ungdomsfullmäktige i Borgå sammanträdde på torsdagen för att konstituera sig. Diskussionen var livlig och visar att ungdomarna har kunskap och insikt i vad som sker i samhället.

– Det skulle vara dags att bevilja en representant för ungdomsfullmäktige närvaro- och yttranderätt vid stadsfullmäktiges möten, säger Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander, som talade vid ungdomsfullmäktiges möte.

– Ungdomarna både kan och vill påverka och delta i samhällsdiskussionen. Ungdomarnas närvaro på fullmäktigemötena skulle skapa ett kart mervärde för debatten och beslutsfattandet. Närvaron skulle också ge synlighet åt ungdomarnas åsikt för hur vi bäst kan utveckla Borgå, säger Nylander.

Frågan bör nu utredas. Den politiska viljan i flera fullmäktigegrupper är klart positiv.

Mer läsning