Nylander kandiderar i kommunalvalet

KANDIDAT. Mikaela Nylander ställer upp i kommunalvalet. Bild: Lauri Asanti

Borgå stadsfullmäktigeordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander ställer upp i kommunalvalet.

Saken framkommer i ett pressmeddelande från Nylander. Där konstaterar hon bland annat att kommunerna står inför en enorm förändring i och med vård- och landskapsreformen där all social- och hälsovård flyttas till landskapen. Hon påpekar att det är viktigt att kunna bevara så mycket som möjligt av servicen i Borgå och att på alla sätt slå vakt om Borgå sjukhus. Hon nämner också näringslivet.

– Borgå är en stad med stor potential. Borgå är livskraftigt och utvecklas hela tiden. Frågor som har att göra med hur vi ska utveckla stadens näringsliv, de olika delarna av staden och kulturlivet förtjänar mycket uppmärksamhet, säger Nylander i pressmeddelandet.

Nylander har suttit i Borgå stadsfullmäktige sedan 1996 och fungerat som stadsfullmäktigeordförande de tre senaste perioderna.