Nygammalt isoleringsmaterial löser fuktproblemen?

FRAMTIDENS ISOLERINGSMATERIAL? Niklas Nordström håller upp en provbit av det skummade glaset som går under produktnamnet Foamglas. Bild: Kristoffer Åberg

Mögelskadade hus dyker upp som svampar efter regn. Också nya hus drabbas, uppenbarligen är någonting fel. Är skummat glas lösningen?

Ett isoleringsmaterial som isolerar lika bra som mineralull och plastskivor men som inte släpper igenom fukt alls och som håller formen och sina egenskaper i årtionde efter årtionde. För bra för att vara sant? Nej, inte om man frågar Borgåbon Niklas Nordström, som representerar ett svenskt företag som säljer skummat glas.

Nordström anser att det är hög tid att ta sig en ordentlig funderare på vilka material man använder när man bygger. För samtidigt som byggnormerna blir allt strängare blir listan på hem, skolor, daghem och kontor som drabbas av mögel och problem med inomhusluften allt längre. Inte ens nybyggen verkar undkomma problem med fukt och dålig inomhusluft. Albert Edelfeltin koulu i Näse är ett exempel på det, menar Nordström.

– Enligt konstruktörerna, byggherren och byggaren själv har allt gått rätt till. Helt perfekt! Och ändå, efter fem år, är det problem. Någonting är fel i den ekvationen eftersom alla påstår att det var ett toppklassbygge från början till slut.

PROVBIT. Trots att det skummade glaset är relativt poröst håller en liten provbit bland annat att stå på utan att den påverkas. Bild: Kristoffer Åberg

Noggrannhet är a och o

Niklas Nordström vill slå ett slag för skummat glas, ett isoleringsmaterial som enligt honom saknar de dåliga egenskaperna som många andra isoleringsmaterial är behäftade med. Skumglasskivorna har bra isoleringsförmåga, de suger inte åt sig fukt, de är brandsäkra och håller formen år efter år. Mögelproblemet löst?

– Visst kan man fuska också med förstklassiga material, påpekar Nordström. Men, eftersom materialet inte tar åt sig fukt och inte kan bidra till mögelbildning så är det ett säkrare material.

Också många gamla lösningar kan fungera hur bra som helst, påpekar Nordström. Men det kräver att man är noggrann i byggnadsskedet. Om man slarvar och fukten kommer åt att tränga in i isoleringsmaterial som är utsatt för vädrets makter och om det finns hål och glipor i konstruktionerna som gör det möjlig för fukt att tränga in i väggen, då bäddar man för svampangrepp och luftproblem.

Ingen ny uppfinning

Att det skummade glaset inte är speciellt känt i Finland har enligt Nordström att göra med konkurrenternas effektiva marknadsföring. Han visar på ett exempel där en tillverkare av uretanisolering fällts i marknadsdomstolen i Sverige eftersom företaget kom med påståenden om sin isolering som inte motsvarade verkligheten. Priset påverkar förstås också, skummat glas är dyrare.

– Det beror på vad man jämför med. En kubik av vår vanliga isolering går på 400 euro. Jag kommer ihåg från tiden i skolan där en lärare, som var arkitekt, sade att "det här är också mycket bra, men dyrt".

Skummat glas är ingen ny uppfinning, man uppfann metoden att skapa block bestående av glas fyllt med små bubblor redan före det andra världskriget och materialet har använts som isolering i byggnader under hela efterkrigstiden.

Den isolering Nordström marknadsför tillverkas i fabriker i Belgien och Tjeckien där vindrutor och gamla datorskärmar av glas mals ned i glasmassan och i slutet av tillverkningsprocessen "bakas" till svartgråa block.

Inne eller på utsidan?

Fakta

Skummat glas

Är glas fyllt av små bubblor (jfr med skumplast).

Har god isoleringsförmåga.

Är vattenavstötande, vindtätt och obrännbart.

Skivor av skummat glas används som isolering i grund, väggar och tak.

Skivorna är formbeständiga och tål högt tryck.

Trots att skumglasisolering är litet dyrare än de konkurrerande materialen menar Nordström att det i längden lönar sig att satsa på just den isoleringen. Det säger han för att han representerar den svenska tillverkaren i Finland, men också för att han anser att man helt enkelt borde tänka om. Särskilt när det gäller isolering i yttertak och husgrund. Han nämner presidentens slott i Helsingfors och Nationalbiblioteket som referens. I slottets renovering användes glasisoleringen i grunden, i Nationalbiblioteket på taket.

Också i väggar fungerar materialet lika bra trots att det kan vara svårare att installera.

– Tänk på ett hus med vinklar och vrår och olika överhäng. Vi har svårt att lösa ens en simpel vägg.

När det gäller väggar kan man isolera både från insidan och från utsidan.

– Det måste konstruktören ta ställning till. På insidan stoppar det den varma luften att vandra utåt och kylas ned i väggen men frågar man mig ska isoleringen sitta på utsidan. Då hålls konstruktionen torr och varm.

Om det uppstår ett läckage i isoleringen kommer i så fall en eventuell skada att synas på utsidan av byggnaden och inte i de bärande konstruktionerna, påpekar Nordström.

Mer läsning