Nybygge: rondell i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen

Kommunen bygger en rondell och anslutningsparkering i Nickby.

Man kan räkna med besvärligare trafik när Sibbo kommun nu börjar bygga en rondell i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen.

Byggarbetet inleds vecka 8 och den nya rondellen och anslutningsparkeringen blir färdiga i slutet av sommaren 2019. Tack vare gatubygget blir korsningen betydligt tryggare både för bilister och för fotgängare. Nya gång- och cykelvägar byggs runt rondellen och även belysningen utökas. Anslutningsparkeringen är dimensionerad för 20–25 personbilar och bredvid den byggs även en egen del för parkering av cyklar.

Entreprenören har också valts. Rondellen till korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen samt anslutningsparkeringen byggs av AC Päällysteet Oy. Arbetet börjar med en avgränsning av byggarbetsplatsen. Därefter fäller man överflödiga träd. Entreprenören har meddelat att man under de första månaderna arbetar huvudsakligen med att bygga anslutningsparkeringen och med att flytta vattenledningar.

Rondellen byggs en sektor i taget. På detta sätt kan korsningen användas normalt under hela den tid som arbetet pågår. Byggarbetsplatsen kommer oundvikligen att orsaka olägenheter för trafiken på området, uppger man från kommunen.

Gatuplanen på området godkändes i augusti 2018. Valet av entreprenör godkändes av tekniska utskottet i januari 2019.

Mer läsning