Nybygge i empirestaden väcker känslor

TRÅNGT. Nybygget bakom det gamla tullhuset på Ågatan har orsakat problem för grannarna som blivit av med sina parkeringsplatser.Bild: Kristoffer Åberg

Det blir trångt inne på gården bakom det gamla tullhuset på Ågatan i Borgå där ett nytt parhus håller på att byggas.

Nybygget orsakar en brist på parkeringsplatser för de som bor i tullhusets lägenheter.

– Det finns plats för ungefär fem bilar inne på gården men det finns behov av dubbelt så många platser, säger Melita Tulikoura, som bor granne till nybygget.

Enligt stadsplanerare Eero Löytönen kommer det nya parhuset att bli ungefär i samma takhöjd som tullhuset. Det ska bli ett rödmålat trähus med en anspråkslös fasad som inte ska sticka ut. Löytönen medger att staden en gång i tiden gjorde ett misstag när man planlade tomten i fråga.

– Det byggdes flera lägenheter i tullhuset än staden hade räknat med. Det ledde till att man felbedömde behovet av parkeringsplatser då bygglovet beviljades för det nya parhuset.

Nybygget kommer att innehålla gott om garageutrymme men det tillhör byggnadens ägare.

– Tills vidare vet vi inte om det kommer att finnas en möjlighet att hyra en parkeringsplats i det nya huset eller vad det i så fall kunde kosta. Det bestämmer ägaren, säger Tulikoura.

Historisk stadsdel

Förutom praktiska problem med en mindre gård har bygget i empirestaden väckt besvikelse hos Tulikoura.

– Man kan inte säga att det är en överraskning eftersom vi var fullt medvetna om att staden planlagt gården bakom tullhuset innan vi flyttat in. Men med tanke på stadsdelens historiska arv önskade vi givetvis att man inte skulle bygga så tätt, säger Tulikoura.

Juha Vuorinen, byggnadsforskare vid Borgå museum, betonar också vikten av att bevara Borgås historiska stadsdelar.

– Det är en viktig fråga att diskutera just nu eftersom stadsplaneringen i Borgå håller på att utreda hur empirestaden kan utvecklas.

Enligt Vuorinen är det inte överraskande att nybyggen som parhuset bakom tullhuset dyker upp.

– Man kan spåra det tillbaka till 80-talet då stadsplaneringen i Borgå gjorde en kompromiss: De gamla trähusen längs med gatan skulle bevaras men gårdarna bakom dem fick större byggrätt, säger Vuorinen.

Stadsplanerare Eero Löytönen bekräftar det här.

– Staden är väldigt uppmärksam när det gäller gatusidan av historiska byggnader. Staden är inte lika strikt när det gäller planeringen av byggnader inne på gårdarna.

Vuorinen medger att det är en svår balansgång som Borgå stad trots allt klarat av förhållandevis bra.

– Det är värt att minnas att Borgå fortfarande är en av de mest välbevarade historiska städerna i Finland jämfört till exempel med Åbo där det finns väldigt få ursprungliga trähus kvar, säger Vuorinen.