Nya utrymmen söks med ljus och lykta

Bild: Marita Itävuori

Den nya delen av Harjurinteen koulu ska tömmas, helst redan i maj.

Lovisa stadsstyrelse samlades till ett extraordinärt möte på tisdagen och beslutade enhälligt att alla elever och hela personalen från den nya delen av Harjurinteen koulu flyttas ersättande lokaler så snart som möjligt. Gymnastiksalen och matsalen används som normalt tills vidare.

Ungefär hundra av skolans elever har redan tidigare flyttat till Valkon koulu och till Hamnhuset. De nya åtgärderna gäller cirka 115 elever.

I första hand försöker man nu hitta ersättande lokaler i närheten av skolan.

– Ett förslag är järnhandeln på andra sidan järnvägen, säger utbildningschef Timo Tenhunen. Vi har varit i kontakt med konkursboets förvaltare och i princip är det möjligt för skolan att utlokaliseras där.

Andra alternativa utrymmen finns i den gamla Valintatalo-byggnaden som staden köpte för en tid sedan eller i Amistos lokaler, där en del står tom.

– Vi måste naturligtvis kunna garantera att de utrymmen som eleverna flyttas till är friska, säger Tenhunen. Det gäller nu för oss tjänstemän att göra vårt allt för att hitta bra lokaler.

Tenhunen hoppas att de ersättande lokalerna kan tas i användning redan i vår, i maj.

Baracker till hösten

Skolan uppskattas vara stängd högst till början av höstterminen 2019. Tidtabellen fastställs först då staden har alla undersökningsresultat och information om vilka åtgärder som krävs.

Man förbereder sig också för att skaffa baracker för eleverna i skolans gamla del, det vill säga ungefär trehundra högstadie- och gymnasieelever för läsåret 2018-2019.

Undersökningarna av konstruktionerna fortsätter i den gamla delen och en rapport väntas i april.

– Helst vill vi placera barackerna på det som nu är skolans parkeringsplats, säger Tenhunen.

Stadens lokalitetsledning gör nu klar en offertförfrågan om barackerna.

Mer läsning