Nya Strömborgska till stadsstyrelsen

BYGGPLATS. Nya Strömborgska byggs i närheten av AE-skolan och Tulliportin koulu, bilden. Arkivbild. Bild: Jeannette Lintula

Entreprenadanbuden har kommit in och budgeten håller rätt så väl.

På måndag, den 19 mars, ska stadsstyrelsen i Borgå besluta om byggande av nya Strömborgska skolan och utse en byggnadsentreprenör för projektet. Det handlar om nybygget i Näse som tidigare kallades Västra enhetsskolan.

Beräknade kostnader under byggskedet är 21,8 miljoner euro. Priset har gått upp med 300 000 euro jämfört med kostnadsberäkningen under planeringsskedet. Stadsstyrelsen har godkänt projektplanen för skolan i maj 2017 och skissritningarna i december.

– Konkurrensutsättningen lyckades bra och vi fick realistiska anbud. Lokalitetsledningens synpunkt är att byggprojektet borde påbörjas enligt planen, konstaterar lokalitetsdirektör Börje Boström.

Inflyttning i januari 2020

Kostnadsberäkningen har räknats enligt entreprenadanbuden. Stadsstyrelsen utser en entreprenör för projektet från de anbud som lämnats in.

– Lokalitetsledningen är färdig att inleda byggandet av Strömborgska skolan. Efter att entreprenören har valts kan byggandet inledas under våren. Elever och lärare kan flytta in i januari 2020, säger Boström.

Den nya skolan är dimensionerad för 505 elever. För årskurserna 1-6 finns 240 elevplatser och för årskurserna 7-9 240 platser, dessutom finns 25 elevplatser för elever som behöver särskilt stöd. En förskola med två grupper har sammanlagt 48 platser. ÖN

Mer läsning