Nya Strömborgska i startgroparna

NYA STRÖMBORGSKA. Den största huskroppen, bak till vänster, är A-delen med bland annat gymnastiksal. Bak till höger B1, framför B1 finns B2, för förskola och lågstadium. Framme till vänster C-delen, för högstadieeleverna. Bild: Arkkitehtitoimisto Perko

Fyra huskroppar med olika funktioner samlas kring en aula och en matsal, eller skolrestaurang. Bilderna på nya Strömborgska skolan har publicerats.

Bara en dryg handfull stadsbor ställde upp på infokvällen på tisdagen om den nya skolan på västra åstranden.

– Jag tolkar det så att föräldrarna och Borgåborna är nöjda med planerna, säger rektor Carola Wiksten. Litet besviken är jag kanske ändå på den svaga uppslutningen.

Själv är Wiksten mycket nöjd. Samarbetet med lokalitetsledningen och med arkitekten har löpt smidigt, skolans och elevernas önskemål har beaktats.

– Vi har blivit hörda. Sedan finns det sådant som vi inte kan påverka, som rummens storlek.

Eleverna hade önskat att man kunde spara skogsdungen mot Näse hvc, men eftersom huset placeras just där har de träden redan fallit för motorsågen.

– Däremot ska en skogsdunge vid Tolkisvägen sparas, säger Wiksten. Där planeras också en pulkabacke.

A, B1, B2 och C

Under byggtiden kommer trafiken till och från byggplatsen att ställa till med en del problem, som man försöker stävja med olika trafikarrangemang.

Ungefär två-tretusen kubikmeter jordmaterial ska köras från tomten, resten kan användas bland annat som grund till lekområdena.

Den största huskroppen av de fyra, A-delen, gränsar till Pepotvägen. Här ska man placera gymnastiksalen med omklädningsrum, duschar och bombskydd. I samma hus placeras musiksalen. På andra våningen ska det finnas rum för administration och för specialklasserna och träningsklassen.

I C-delen, som ligger närmare Institutgränd, placeras högstadieklasserna. I B2, som ligger bredvid C, finns plats för förskolegrupper och lågstadieklasser.

– Ju högre klass desto högre upp i trevåningshuset, säger projektchef Tony Lökfors från lokalitetsledningen.

Vårterminen 2020

I den fjärde huskroppen, B1, också vid Pepotvägen, planeras skolkök, undervisningskök och dessutom utrymmen för teknisk slöjd, textilslöjd och för bildkonst. I B1 finns fysik- och kemilaboratorierna på andra våningen.

BYGGINFARTER. Pilarna visar hur trafiken går till byggplatsen. Bild: Borgå stad

Strömborgskas huvudingång ska vetta mot Pepotvägen, men den är inte avsedd för eleverna som går in till sin respektive huskropp, som också alla har egna gårdsplaner.

Huvudingången leder till en aula som finns i den förenande mittdelen. Här finns också skolans matsal, eller som det kallas i dag, skolrestaurang.

– En tredjedel av undervisningsytorna består av öppna inlärningsmiljöer, säger Lökfors. I nya Strömborgska finns vissa större rum och en del kan förstoras när man öppnar upp skjutdörrarna.

Om allt går enligt planerna kan byggarbetena avslutas i oktober 2019. Skolan öppnas för elever och personal i början av vårterminen 2020.

Mer läsning