Nya Söderkulla skolväg tas i bruk på Miilis område

Söderkulla skolväg har invigts på Miilis område i Söderkulla. På samma gång blir även förbättringen av Tasträskvägen färdig.

Sommaren och hösten har varit aktiva byggtider på Miilis område: utöver utvidgningen av Sipoonlahden koulu har man även byggt nya gator och förbättrat de gamla. I augusti tog man i bruk nya Miilis bussterminal med anslutningsparkering och vid skolstarten var även den nya platsen för skjutstrafik framför skolan färdig. Arbetet för att sanera Tasträskvägen, bygga en ny trafikanslutning till Daghemmet Miili och förlänga Sibbovikens skolgata har pågått under hela sommaren och hösten.

Arbetet för att utvidga Tasträskvägen har pågått under hösten. Nu börjar vägen så småningom vara färdig. En led för gång- och cykeltrafik har byggts längs vägen. Den har även försetts med effektiv gatubelysning.

Samtidigt har man förlängt Sibbovikens skolgata, som löper nu från Miilis terminal hela vägen till korsningen mellan Tasträskvägen och Granitvägen. När gatan nu blir färdig i början av december döps den om till Söderkulla skolväg. Nya Söderkulla skolväg har planerats med tanke på säkerheten. Vägen har bland annat en tydlig led för gång- och cykeltrafik samt bra belysning. Den nya vägen har även försetts med breddningar som gör det möjligt att stanna bilen en kort stund.

Även förnyandet av idrottsplatsen, som inleddes på sommaren, har framskridit enligt tidtabell. Den förnyade idrottsplanen beräknas stå färdig under vintern 2018–2019.

Mer läsning